Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Nieuws

“Ggo’s kunnen helpen bij uitdagingen Europese landbouw”

31 maart 2016 Door 
David Zilberman David Zilberman

"Het verzet tegen ggo's heeft te maken met de identiteit van de organisaties die zich er tegen keren. Die organisaties hebben zoveel jaren campagne gevoerd, dat ze het zich niet kunnen veroorloven om een draai te maken. Dat zou hen ook een hoop inkomsten schelen en daar zit je niet op te wachten als milieu-actievoerder met een gezin en een hypotheek."

Aan het woord is David Zilberman, hoogleraar Agricultural & Resource Economics aan de UC Berkeley. David Zilberman was vorig jaar in Amsterdam voor een conferentie van de WUR over co-existentie van ggo's en niet-ggo's. Joost van Kasteren sprak er met hem. Dit interview verscheen eerst in Vork en werd nu overgenomen in het lentenummer van het SKEPP-tijdschrift Wonder en is geen wonder.

De highlights uit het interview:

David Zilberman op de vraag van Joost Van Kasteren waarom we ggo's nodig hebben en of we onze energie niet beter besteden aan het dichten van de yield gap (opbrengstkloof):

"Er is inderdaad nog steeds een forse yield gap, zeker als je ook wat breder kijkt naar de verliezen die optreden tussen akker en eettafel, maar waarom zou je geen ggo's gebruiken om dat gat te dichten? Bijvoorbeeld door het gebruik van Bt-gewassen die zelf insecticiden produceren. Of het inzetten van gewassen die zodanig zijn gemodificeerd dat ze voedingsstoffen efficiënter opnemen, waardoor zowel de kosten als de milieubelasting verminderen. Bovendien kun je genetische modificatie gebruiken om de houdbaarheid van producten te vergroten, waardoor je de verliezen na de oogst kunt verminderen."

"We hebben te maken met een groeiende wereldbevolking, die als gevolg van de stijgende welvaart, ook meer vlees en groenten gaat consumeren. Tegelijkertijd kan klimaatverandering leiden tot het stijgen van de zeespiegel en verlies of in ieder geval verzilting van landbouwgrond in kustgebieden. Dat kun je natuurlijk compenseren door meer woeste gronden om te zetten in landbouwgrond. Waarom, vraag ik dan, zou je de wapens uit handen geven die je in staat stellen om aan al die uitdagingen tegemoet te komen zonder het landbouwareaal te vergroten? Bijvoorbeeld door nieuwe, robuuste variëteiten te ontwikkelen die bestand zijn tegen droogte, overstromingen, zout en ziekten en ook nog eens hoge opbrengsten leveren."

Een van de gevolgen van de kritische houding van ngo's zoals Greenpeace is volgens Zilberman dat een heel stuk wetenschappelijke ontwikkeling uit Europa is verdwenen:
"Er is weinig reden om onderzoek te doen als je die kennis op den duur niet kunt gebruiken. Verder moet je de uitdagingen waar Europa voor staat niet onderschatten: hoge arbeidskosten, weinig of geen bevolkingsgroei, weinig of geen economische groei en een bevolking die verwend is met een hoog niveau van welvaart. Er zal niet zo gauw hongersnood zijn, maar met zijn anti-ggo houding prijst Europa zich wel uit de markt; een langzame euthanasie van het Avondland."

Lees het hele interview in Vork (via artikelgemist.nl) of in Wonder en is gheen wonder.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter