Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Nieuws

Laten we het klimaatbeleid vooral niet te ingewikkeld maken

27 oktober 2017 Door  Redactie

Discussies over klimaatbeleid lijken in Vlaanderen en Nederland wel parallel te verlopen. Nederlanders hebben Urgenda, Vlaanderen de klimaatzaak. Nederland heeft een energieakkoord, Vlaanderen werkt aan een energiepact. Ook het debat loopt in grote lijnen identiek en de onenigheden tussen de verschillende groene stromingen zijn in Nederland dezelfde. Waar ecomodernist Bart Coenen op de boekenbeurs volgende week in debat zal gaan met ecosocialist Ludo De Witte (boek), heeft de Nederlandse ecomodernist Marco Visscher zijn gesprek met Anton van der Heijden, politicoloog en auteur van Na het neoliberalisme er al op zitten.

Info

Zowel De Witte als van der Heijden verwachten veel van sociale bewegingen. Beiden bepleiten grote maatschappelijke veranderingen.

In een dubbelinterview met NRC Handelsblad noemt Visscher die benadering eerder complex: "U bepleit een ecologisch, kosmopolitisch burgerschap en gelooft in een herinrichting van de staat, de politiek en de economie. Zo wordt het wel heel ingewikkeld. Verder wilt u klimaatbeleid vooral regelen via overheden. Maar u constateert ook dat dat tot nu toe onvoldoende lukt. Toch wilt u nog meer macht geven aan diezelfde overheden."

De conclusie van Marco Visscher: "Als het niet lukt, doen we iets verkeerd. Dan moeten we op een andere manier gaan denken, meer gericht op aanpassing aan de klimaatverandering die ons te wachten staat en investeren in technologische doorbraken."

Opvallend is de somberheid in de visie van politicoloog van der Heijden. "Klimaatverandering is in zijn ogen hét mondiale probleem van dit moment. Een probleem dat dermate groot is, dat de hele maatschappij zal moeten veranderen om het op te lossen." schrijft NRC Handelsblad. In een recensie van Na het neoliberalisme in de Volkskrant lezen we wat dit volgens van der Heijden betekent: we zullen afscheid moeten nemen van de vrijheid van ondernemen én consumptie, en ons onderwerpen aan een mondiaal centraal gezag. "Voor al deze ingrepen is een gecoördineerd en geavanceerd stelsel van centrale planning nodig." meent immers van der Heijden.

Een overheid die nog meer gaat belasten en verbieden? Marco Visscher kijkt er alvast niet naar uit: "De vraag is ook of ingrijpen altijd betekent dat je een rem moet zetten op allerlei verworvenheden die we met elkaar hebben opgebouwd."

"Door te pleiten voor een belastingverhoging tref je vooral mensen aan de onderkant van de samenleving." meent Visscher.

 

Klik hier voor het volledige interview.

 

 

 

Beoordeel dit item
(17 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter