Aanmelden

BackCover.be

Minder CO2, een schoner milieu en economische groei? Gaan prima samen, denken de ecomodernisten. Zij verlangen niet naar een leven in harmonie met de natuur, maar vinden juist dat de mens meer controle moet nemen over de natuur. Ze zien meer in kerncentrales en gentech dan in windmolens en biologische landbouw. Marco Visscher en Bart Coenen, co-auteurs van Ecomodernisme: het nieuwe denken over groen en groei (2017) presenteren de voornaamste principes en gaan o.l.v. Piet Depuydt (De Tijd) in discussie met Dirk Holemans (Oikos) en Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu).

Discussies over klimaatbeleid lijken in Vlaanderen en Nederland wel parallel te verlopen. Nederlanders hebben Urgenda, Vlaanderen de klimaatzaak. Nederland heeft een energieakkoord, Vlaanderen werkt aan een energiepact. Ook het debat loopt in grote lijnen identiek en de onenigheden tussen de verschillende groene stromingen zijn in Nederland dezelfde. Waar ecomodernist Bart Coenen op de boekenbeurs volgende week in debat zal gaan met ecosocialist Ludo De Witte (boek), heeft de Nederlandse ecomodernist Marco Visscher zijn gesprek met Anton van der Heijden, politicoloog en auteur van Na het neoliberalisme er al op zitten.

Het boek 'Ecomodernisme' maakt veel reacties los. Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei heeft rondom de lancering begin mei kunnen rekenen op veel media-aandacht. Er waren voorpublicaties (in Trouw, Vrij Nederland en Knack), radio-interviews (Vroege Vogels, BNR, Quote Radio) en vooral ook besprekingen: in papieren uitgaven als Elsevier, De Groene Amsterdammer, New Scientist en De Ingenieur, en op blogs als hetkanWel en Liberales. Nog voor de boekpresentatie in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger meldde de uitgever dat een tweede druk zich opdrong. Deze is zopas verschenen.

Klik hier om jouw exemplaar te ontvangen.

Over enkele weken ligt er een nieuw boek in de winkel: Ecomodernisme. Het ecomodernisme is een nieuwe, groeiende beweging van groene denkers en doeners. De aanhangers zijn optimistisch en pragmatisch. Ecomodernisten geloven in méér, niet in minder. In zestien prikkelende hoofdstukken worden de belangrijkste ecomodernistische ideeën gepresenteerd aan de hand van vier kernthema's: energie, landbouw en voeding, natuur, en armoede en ontwikkeling.

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter