Aanmelden

BackCover.be

Vossen zijn territoriaal. De dieren bakenen een bepaald leefgebied af waarin ze geen vreemde soortgenoten dulden. De oppervlakte van dergelijke territoria hangt af van de plaatselijke leefomstandigheden. Vooral het voedselaanbod is daarbij een bepalende factor. Waar jaarrond veel voedsel (woelmuizen in ruig grasland,...) beschikbaar is, kunnen de territoria kleiner zijn, en omgekeerd. Territora hebben doorgaans een oppervlakte van enkele vierkante kilometer.

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter