Aanmelden

BackCover.be

In een YouTube-video vertelt de Britse landbouwer Jake Freestone waarom hij graag glyfosaat wil blijven gebruiken. Dankzij glyfosaat moet hij minder ploegen. Zo houdt hij meer CO2 in de bodem. Bovendien ziet hij nog een hele reeks andere milieuvoordelen. (Engelstalige video)

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap in de eerste helft van 2016 omarmde de EU het innovatiebeginsel. Alle wet- en regelgeving wordt voortaan getoetst op de gevolgen ervan voor innovatie. Een prima initiatief, maar het botst nogal met de Europese cultuur om risico’s zoveel te vermijden. Een cultuur die is vastgelegd in het voorzorgsbeginsel.

Deze week keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin aan de Europese Commissie gevraagd wordt om de toelating van glyfosaat voorlopig voor slechts 7 jaar toe te kennen. Bovendien wordt deze gekoppeld aan gebruiksbeperkingen. Zo vraagt het Europees Parlement onder meer om het gebruik door niet-professionele gebruikers te verbieden.

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter