Aanmelden

BackCover.be

Bart Coenen

Bart Coenen

Oprichter van BackCover.be. Wetenschapscommunicator bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hoofdredacteur skeptisch tijdschrift Wonder. Vertaler van het Ecomodernistisch Manifest. Voormalig werkzaam bij de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) en het partijsecretariaat van Groen (toen nog Agalev), de Vlaamse groene politieke partij.

Co-auteur van het boek 'Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei.' dat begin mei 2017 verscheen.

Mede-oprichter van de Vlaamse 'Atheïsmecampagne'. Hij schreef hierover een bijdrage aan het boek 'Voorbij het Atheïsme?'.

Bart Coenen woont met zijn vrouw, twee dochters en een zoon in Gent.

Stephen Tindale lag sinds zijn U-bocht inzake kernenergie al niet zo goed bij de milieubeweging, maar nu hij ook nog eens stelling kiest pro ggo's heeft hij het waarschijnlijk helemaal verkorven. De ex-Greenpeace baas zal het niet aan zijn hart laten komen en ook acht ik de kans miniem dat 'groene spijtoptanten' nu plots over elkaar heen zullen buitelen om zich te excuseren.

Lees 2841 keer
Beoordeel dit item

De natuur verandert met of zonder de mens. Maar door de aanwezigheid van de mens in onze streken stierven de voorbije 13000 jaar heel wat – vooral grotere – dieren uit, waaronder een aantal grote grazers. De 'originele' grote grazers werden in de Nederlandse Oostvaardersplassen vervangen door dieren die erg op hen lijken. In het volledig nieuwe ecosysteem (novel ecosystem) dat de plassen vormen, nemen ze nu een belangrijke plaats in.

Lees 2513 keer
Beoordeel dit item
6 mei 2015

The New Wild

in Boeken

Milieujournalist Fred Pearce schrijft al 35 jaar over wetenschap en ecologische thema's. Dat Pearce niet bang is voor controverse bleek al uit zijn boeken over bevolking en landroof. In The New Wild verkent hij het concept van de Novel Ecosystems (nieuwe ecosystemen) via verhalen over invasieve exoten.

Lees 1719 keer
Beoordeel dit item

Het is 20 jaar geleden dat Greenpeace een hevige internationale campagne ontketende om te voorkomen dat de Brent Spar in zee geborgen werd. Maar was dit wel het beste voor het leven in de Noordzee? Boorplatformen en andere bouwwerken uit de oliesector kunnen immers een weldaad voor de biodiversiteit betekenen als ze een tweede leven krijgen als kunstrif. 'Rigs-to-reefs' heet het principe. En daar moeten we dringend werk van maken.

Lees 2274 keer
Beoordeel dit item
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter