Aanmelden

BackCover.be

Bart Coenen

Bart Coenen

Oprichter van BackCover.be. Wetenschapscommunicator bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hoofdredacteur skeptisch tijdschrift Wonder. Vertaler van het Ecomodernistisch Manifest. Voormalig werkzaam bij de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) en het partijsecretariaat van Groen (toen nog Agalev), de Vlaamse groene politieke partij.

Co-auteur van het boek 'Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei.' dat begin mei 2017 verscheen.

Mede-oprichter van de Vlaamse 'Atheïsmecampagne'. Hij schreef hierover een bijdrage aan het boek 'Voorbij het Atheïsme?'.

Bart Coenen woont met zijn vrouw, twee dochters en een zoon in Gent.

Onder de noemer 'Vijftig tinten groen' brengt de boekenbeurs een ecosocialist, een ecomodernist en de beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu samen voor een debat op 1 november. John Vandaele (MO* Magazine) ondervraagt deze drie groene denkers, die elk een boek schreven over dat ene doel, een groenere wereld, en de vele wegen die erheen leiden. Met Mathias Bienstman (Het laatste gevecht), Ludo De Witte (Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op) en Bart Coenen (BackCover.be, Ecomodernisme).

Lees 1490 keer
Beoordeel dit item

Tegen het einde van dit jaar moeten de verschillende bevoegde ministers en kabinetten werk maken van een Belgisch Energiepact. Dat pact moet de lijnen uittekenen voor een echte langetermijnvisie op energie voor ons land, net zoals dit in onze buurlanden gebeurt. Het objectief is drievoudig: de stroombevoorrading garanderen, onze elektriciteit betaalbaar houden en de CO2-uitstoot verminderen. Dat kan alleen als we ook na 2025 een vorm van kernenergie behouden.

Lees 1956 keer
Beoordeel dit item
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter