Aanmelden

BackCover.be

Bart Coenen

Bart Coenen

Oprichter van BackCover.be. Wetenschapscommunicator bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hoofdredacteur skeptisch tijdschrift Wonder. Vertaler van het Ecomodernistisch Manifest. Voormalig werkzaam bij de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) en het partijsecretariaat van Groen (toen nog Agalev), de Vlaamse groene politieke partij.

Co-auteur van het boek 'Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei.' dat begin mei 2017 verscheen.

Mede-oprichter van de Vlaamse 'Atheïsmecampagne'. Hij schreef hierover een bijdrage aan het boek 'Voorbij het Atheïsme?'.

Bart Coenen woont met zijn vrouw, twee dochters en een zoon in Gent.

Wind, zon, waterkracht… allemaal hebben ze hun impact op het landschap en het landgebruik. Dat geldt ook voor biomassa. Wanneer een bedrijf grond opkoopt van boeren om daarop biomassa te produceren, leidt dit op zich niet tot ontbossing. Het doet dat wel wanneer die boeren daarna bos omzetten in akkerland.

Lees 2359 keer
Beoordeel dit item
Getagged onder:

Docent ruimtelijke planning Kobe Boussauw schetst vandaag in De Tijd een pessimistische visie op de toekomst van de ruimtelijke planning in Vlaanderen. Door bevolkingsgroei, toenemende welvaart en een groeiende consumptie moeten we nochtans creatief omgaan met de grond die ons rest en dat niet alleen in Vlaanderen.

Lees 2293 keer
Beoordeel dit item
16 september 2014

De wil van technologie

in Boeken

Kevin Kelly is een van de meest opvallende denkers op het vlak van technologie en innovatie. Hij groeide op in de jaren 1950 en ‘60 in New Jersey, trok in zijn jonge jaren door Azië en doorkruiste de VS per fiets. Zo kwam hij o.a. in contact met de Amish en hun laagtechnologische levenswijze, iets wat hem erg zou beïnvloeden. In 1980 werd hij freelancer voor Stuart Brand's bekroonde Whole Earth Catalog, een icoon van de groene tegencultuur in de jaren 1970.
Een collega-redacteur introduceerde hem in die periode in de opkomende computerwereld. Sindsdien heeft Kevin Kelly een relatie vol tegenstrijdigheden met technologie. Deze persoonlijke worsteling leidde tot dit bijzondere werk.

Lees 2168 keer
Beoordeel dit item
Getagged onder:
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter