Aanmelden

BackCover.be

Ecologen en biologen van over de hele wereld pleiten in een open brief voor een substantiële rol voor kernenergie in toekomstige energiescenario's. Daarmee willen ze klimaatverandering tegengaan en de biodiversiteit beschermen. De brief is gericht aan de milieubeweging met de vraag om de pro's en contra's van verschillende energiebronnen af te wegen zonder terug te vallen op "idealistische percepties van wat 'groen' is".

Getagged onder:

In een column voor het Nederlandse radioprogramma Vroege Vogels waarschuwt hoogleraar Louise Vet voor 'biomassamisbruik': "Het leek zo'n goed idee…. de schadelijke uitstoot van CO2 verminderen door fossiele grondstoffen te vervangen door plantenmateriaal. Europa enthousiast, subsidie erop en hup, klimaatprobleem opgelost." Maar wat begon als een groene droom…

Getagged onder:

450 mensen verzamelden vorige week in het Kaufman Center in New York voor een ggo-debat van Intelligence Squared U.S. Het werd een debat van hoog niveau waarbij Robb Fraley, CTO bij Monsanto en Alison Van Eenennaam, wetenschapper aan de UC Davis pleitten voor genetische modificatie. Chuck Benbrook, wetenschapper aan de Washington State University, en Mardi Mellon, voormalig hoofdwetenschapper voor de Union of Concerned Scientists hielden een pleidooi voor meer voorzichtigheid t.a.v. de technologie.

Getagged onder:
4 december 2014

Greenjacked!

Door

Geoff Russell staat zolang hij zich kan herinneren aan de groenlinkse politieke zijde. Kernenergie verdeelde de wereld voor hem netjes in goed en slecht. Hijzelf stond aan de kant van het goede en slechte mensen bevonden zich aan de overzijde. Maar langzaam kwam bij hem het besef dat deze verhalen enkel het groepsgevoel versterken. Omdat culturele bagage een goed oordeel niet in de weg mag staan, ontpopte Russell zich tot een vurig pleitbezorger van kernenergie.

Vanop varkensboerderij De Baerdemaeker in Mollem zocht het Radio1-programma 'De Ochtend' naar antwoorden rond een aantal landbouwkwesties. Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche en Bond Beter Leefmilieu-voorzitter Vera Dua mochten er hun zeg doen over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Doorheen het debat kwamen oude spanningen tussen natuur en landbouw bovendrijven.

Getagged onder:

Naar aanleiding van een debat over ggo’s volgende week in het Europees Parlement schreven 21 vooraanstaande plantenwetenschappers en ecologen een open brief aan het Europees Parlement. Daarin schrijven ze dat het tijd is om de angst voor ggo’s op te bergen. Ze vragen onder meer dat Europa het licht op groen zet voor ggo-gewassen die na onderzoek veilig zijn bevonden door de bevoegde autoriteiten.

Getagged onder:

De Europese Raad bespreekt vandaag de doelstellingen van het EU klimaatbeleid tot 2030. Op tafel liggen Europese doelstellingen voor CO2-reductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. "Terechte bekommernissen," stelt de Belgische federatie van de chemische industrie essenscia, maar in de uitwerking van de plannen vraagt de federatie om rekening te houden met het wereldwijde karakter van de klimaatproblematiek.

Getagged onder:

Smart Farming staat op dit moment nog in de kinderschoenen, maar technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en een aantal Nederlandse agri-ondernemingen heeft een internationale voortrekkersrol op zich genomen. Naar verwachting wordt de komende vijf jaar binnen de keten steeds meer geïnvesteerd in hightech-oplossingen. Dat schrijft ABN AMRO in het rapport 'SMART future. Slimme technologie raakt ons hele leven'. In dat rapport schetst de bank  toekomstscenario’s voor vijf economische sectoren, waaronder de landbouwsector.

Pagina 10 van 11
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter