Aanmelden

BackCover.be

16 september 2014

De wil van technologie

Door

Kevin Kelly is een van de meest opvallende denkers op het vlak van technologie en innovatie. Hij groeide op in de jaren 1950 en ‘60 in New Jersey, trok in zijn jonge jaren door Azië en doorkruiste de VS per fiets. Zo kwam hij o.a. in contact met de Amish en hun laagtechnologische levenswijze, iets wat hem erg zou beïnvloeden. In 1980 werd hij freelancer voor Stuart Brand's bekroonde Whole Earth Catalog, een icoon van de groene tegencultuur in de jaren 1970.
Een collega-redacteur introduceerde hem in die periode in de opkomende computerwereld. Sindsdien heeft Kevin Kelly een relatie vol tegenstrijdigheden met technologie. Deze persoonlijke worsteling leidde tot dit bijzondere werk.

16 september 2014

Novel Ecosystems

Door

In het Bodenmeer barst het van de invasieve exoten. Na nieuwe invasies van uitheemse waterdiertjes, namen de aantallen overwinteraars van soorten watervogels in het meer explosief toe. De watervogels zijn er nu grotendeels afhankelijk van deze exoten.

Pagina 12 van 12
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter