Aanmelden

BackCover.be

Begin april bezocht klimaatwetenschapper Jim Hansen een met voortijdige sluiting bedreigde kerncentrale in de Amerikaanse staat Illinois . Ongeveer op hetzelfde moment riep presidentskandidaat Bernie Sanders op om de kerncentrale Indian Point in New York te sluiten. Dat was niet naar de zin van Jim Hansen. Die reageerde meteen met een statement op de website van de jonge milieuorganisatie Environmental Progress.

In de nieuwste inspiratienota van Etion buigt econoom Geert Janssens zich over het ecomodernisme: "Kan onze ecologische voetafdruk verkleinen zonder de welvaartsmachine van de vrije markt in duigen te laten vallen? Ecomodernisten zijn van mening dat dit mogelijk moet zijn. Ze geloven dat technologische vooruitgang economische groei kan verzoenen met ecologische doelstellingen. Hoe realistisch zijn hun scenario's?"

Wanneer het woord plantenbiotechnologie valt, gaat dit bijna steeds samen met een discussie rond genetisch gewijzigde gewassen (ggo's). Maar het doelgericht genetisch aanpassen van gewassen met behulp van de ggo-technologie is slechts een van de vele mogelijkheden om planten beter te doen beantwoorden aan onze behoeften. In haar nieuwste achtergronddossier schetst het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) hoe de gewassen die we vandaag kennen, geëvolueerd zijn uit de natuur. Vooral de rol van de mens wordt hierbij toegelicht.

Getagged onder:

De landbouw: een succesverhaal met vraagtekens

Sinds het begin van de negentiende eeuw heeft de landbouw een enorme evolutie gekend. In Feeding the World stelt giovanni frederico dat de landbouw in zowat alle ontwikkelde landen de basis vormde voor economische groei en ontwikkeling. Zijn analyse richt zich vooral op de succesvolle geschiedenis van de landbouw in de rijke landen, en gaat voorbij aan de chronische voedselonzekerheid in derdewereldlanden en de negatieve gevolgen van de snelle landbouwontwikkeling.

Deze week keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin aan de Europese Commissie gevraagd wordt om de toelating van glyfosaat voorlopig voor slechts 7 jaar toe te kennen. Bovendien wordt deze gekoppeld aan gebruiksbeperkingen. Zo vraagt het Europees Parlement onder meer om het gebruik door niet-professionele gebruikers te verbieden.

In dialoog met de Gentse ecomodernist Bart Coenen

Bart Coenen heeft een verleden bij Agalev en was hoofdredacteur van het Velt-magazine Seizoenen. Hij is de oprichter van BackCover en vertaalde het ecomodernistisch manifest naar het Nederlands (samen met Frank Verhoft).

"Het verzet tegen ggo's heeft te maken met de identiteit van de organisaties die zich er tegen keren. Die organisaties hebben zoveel jaren campagne gevoerd, dat ze het zich niet kunnen veroorloven om een draai te maken. Dat zou hen ook een hoop inkomsten schelen en daar zit je niet op te wachten als milieu-actievoerder met een gezin en een hypotheek."

N.a.v. wereldwaterdag (22 maart) publiceert BackCover een gastartikel van de UGent. In dit artikel gaat Niels Nicolaï in gesprek met prof. Diederik Rousseau over hoe hoogtechnologisch onderzoek hand in hand gaat met eenvoudige afvalwaterbehandeling voor het Zuiden. "De grootste fout die we in het verleden gemaakt hebben op vlak van water? Het blindelings overbrengen van een technologie die hier ontwikkeld is naar het Zuiden."

Getagged onder:

De Hazelmuis is de kleinste van alle slaapmuizen. Elke winter gaat ze in een lange, diepe winterslaap. Je kan een Hazelmuis niet missen: een dikke, behaarde staart, oranje pels, grijppoten en zwarte ogen. De soort heeft een verborgen levenswijze en is sterk bedreigd in Vlaanderen. Om de soort beter te kunnen beschermen, wil Natuurpunt te weten komen waar de schuchtere slaapmuizen gedurende de verschillende seizoenen verblijven.

Getagged onder:
Pagina 4 van 12
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter