Aanmelden

BackCover.be

EU-beslissingsproces hindert benutting van genetisch gewijzigde bomen

Net zoals andere gewassen kunnen ook bomen genetisch gemodificeerd worden, om zo nieuwe, nuttige eigenschappen te introduceren. Hoewel dergelijke bomen tal van socio-economische en milieugerelateerde voordelen te bieden hebben, verhinderen complexe en onvoorspelbare EU-procedures de marktintroductie ervan.

Waterkrachtcentrales, stuwdammen en watervallen zijn vaak onoverkomelijke obstakels voor vissen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de genetische opmaak van verschillende van elkaar gescheiden populaties. Voor de eerste keer werd onderzocht of en tot op welke hoogte visladders dit nefaste effect positief kunnen beïnvloeden. Een onderzoeksteam van Eawag heeft door kopvoorn te bestuderen aangetoond dat visladders inderdaad de genetische uitwisseling tussen verschillende populaties bevorderen, al worden de gevolgen van de barrières niet volledig tenietgedaan.

Getagged onder:

Einde 2015 deed een bericht de ronde waarin geclaimd werd dat "Vegetarische en 'gezonde' diëten het milieu meer schade berokkenen". Het verhaal zorgde voor provocatieve koppen als "Sla drie keer erger voor het milieu dan spek." Maar volgens Jayson Lusk is de milieu-impact van een voedingsmiddel niet zomaar onder één noemer te vangen en houden beleidsmakers best rekening met hoe mensen in de realiteit reageren op eventuele aanbevelingen rond voeding.

De federatie van de Belgische voedingsindustrie (FEVIA) juicht het initiatief van Minister Kris Peeters toe om een 50-tal oude wetten in overleg met de sector te hervormen. De sector drong daar al herhaaldelijk op aan. De hervorming moet Belgische voedingsbedrijven toelaten om nog meer te innoveren en de concurrentie met buitenlandse producenten aan te gaan. De consument zal dankzij de hervorming toegang krijgen tot een ruimere keuze.

Getagged onder:

"De klimaatverandering is een te grote en te serieuze uitdaging om over te laten aan de groene politieke partijen." Het is niet de eerste keer dat een dergelijke slagzin in een publicatie over ecologie en milieu opduikt. De filosoof Roger Scruton gebruikte een variant in zijn boek Green Philosophy (2012) en breide er een uitgesproken conservatief tegenverhaal aan vast. Voor Leigh Phillips, journalist voor onder meer Nature en The Guardian, is de boutade een startschot om het traditionele groene gedachtegoed te tackelen, maar dan vanaf de linkerzijde.

Pagina 5 van 12
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter