Aanmelden

BackCover.be

Het ecomodernisme, een term bedacht door de Amerikaanse blogger Keith Kloor, maakt al enkele jaren opgang, maar kreeg een flinke duw in de rug nadat Ted Nordhaus en Michael Shellenberger van de groene denktank The Breakthrough Institute de koe bij de horens vatten. Samen met een reeks andere figuren uit de milieubeweging en de academische wereld publiceerden ze onlangs "An Ecomodernist Manifesto". BackCover zorgde voor de Nederlandse vertaling van dit vernieuwende document.

Vorige week veroorzaakte een BBC-uitzending rond ggo's internationale ophef. Vooral het optreden van ex-Greenpeace baas Stephen Tindale lokte reacties uit. Ook de passage van Greenpeace hoofdwetenschapper Doug Parr ging niet onopgemerkt voorbij. Greenpeace en andere groene groepen krijgen klappen, maar willen van geen wijken weten.

Stephen Tindale lag sinds zijn U-bocht inzake kernenergie al niet zo goed bij de milieubeweging, maar nu hij ook nog eens stelling kiest pro ggo's heeft hij het waarschijnlijk helemaal verkorven. De ex-Greenpeace baas zal het niet aan zijn hart laten komen en ook acht ik de kans miniem dat 'groene spijtoptanten' nu plots over elkaar heen zullen buitelen om zich te excuseren.

Sinds de jaren 1970 heeft onderzoek naar de houtige klimplanten, lianen, zich vooral gefocust op de schade die ze berokkenen aan bomen in het regenwoud. Studies toonden aan dat lianen bomen kunnen doden en dat ze de opname van water en voedingstoffen kunnen beperken. Houtvesters die stukken vernietigd regenwoud willen herstellen, laten dan ook meestal de lianen achterwege. Maar een nieuw onderzoek plaatst de lianen in een volledig ander licht en suggereert dat lianen, als ze oordeelkundig ingeplant worden, het herstel van het regenwoud kunnen bevorderen eerder dan afremmen.

Getagged onder:

De natuur verandert met of zonder de mens. Maar door de aanwezigheid van de mens in onze streken stierven de voorbije 13000 jaar heel wat – vooral grotere – dieren uit, waaronder een aantal grote grazers. De 'originele' grote grazers werden in de Nederlandse Oostvaardersplassen vervangen door dieren die erg op hen lijken. In het volledig nieuwe ecosysteem (novel ecosystem) dat de plassen vormen, nemen ze nu een belangrijke plaats in.

Pagina 6 van 11
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter