Aanmelden

BackCover.be

In haar meest recente rapport groepeerde het IPCC kernenergie bij de duurzame energiebronnen. Suzy Waldman vraagt zich af of we hiermee de wedergeboorte meemaken van het idee dat kernenergie nodig is voor de energietransitie. Ze schetst hoe nucleaire energie volgens haar de klus kan klaren en wat de te nemen horden zijn. Daartoe vergelijkt ze het Duitse pad van de Energiewende met de Franse keuze voor kernenergie in de jaren 1970 en ’80. Tot slot houdt Waldman een pleidooi voor een meer centrale rol voor kernenergie in het klimaatdebat.

Klik hier voor het essay 'Kernenergie als optie in het klimaatdebat'.

In persberichten rond het meest recente rapport van de IPCC werd beweerd dat klimaatverandering ingrijpende, wijdverspreide en onomkeerbare gevolgen zal hebben op mens en natuur, als men tenminste de koolstofuitstoot niet snel en drastisch inperkt. Maar zoals de meesten onder ons weten, is men nog steeds niet begonnen met dat drastisch inperken: elk jaar wordt er zelfs 2% meer CO2 uitgestoten in de atmosfeer dan het jaar daarvoor. We gaan er dus op achteruit. In dit artikel wil ik onderzoeken waarom we erop achteruit gaan en wat we eraan kunnen doen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde zopas een nieuw advies over de inname van vrije suikers. FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, steunt de oproep om op een verantwoorde manier om te gaan met suiker, maar pleit voor een breder maatschappelijk debat rond voeding en gezondheid, eerder dan een eenzijdige focus op individuele nutriënten.

Getagged onder:

Meer dan honderd wetenschappelijke organisaties uit heel Europa, waaronder de KU Leuven (via LERU) en het VIB,  zetten zich af tegen het burgerinitiatief Stop Vivisection om dierproeven in Europa af te schaffen. Om belangrijke doorbraken in het biomedisch onderzoek mogelijk te maken, zijn dierproeven nog steeds onvermijdelijk, stellen de wetenschappers. De perceptie dat ze op een onverantwoorde manier met proefdieren zouden omgaan, is volgens hun ongegrond.

Getagged onder:

Stockholm University start een internationale campagne om vrijwilligers te werven voor onderzoek naar de poolvos. Samen met ervaren onderzoekers gaan ze helpen met de inventarisatie van deze bedreigde diersoort in de Zweedse bergen. Er worden vijf vrijwilligers geselecteerd die in de zomer van 2015 tien dagen aan de slag gaan.

Getagged onder:

VITO zette twee jaar geleden samen met EnergyVille een studie op rond geothermie in enkele Limburgse gemeenten. Het meest zichtbare onderdeel van de studie, de seismische campagne, begint deze week. Trilwagens van het Duitse bedrijf DMT voeren metingen uit in de streek. Deze zullen een tweetal weken duren. Het resultaat van de studie wordt verwacht in juli.

Getagged onder:

De knoflookpad ligt aan het infuus. Zelfredzame metapopulaties zijn al decennia niet meer aanwezig in Nederland. In 2001 werd daarom door de overheid het Beschermingsplan Knoflookpad ingesteld. Maar soortbescherming heeft weinig zin als de habitat niet op orde is, zegt Alterra-onderzoeker Fabrice Ottburg. Hij schetst de (geringe) toekomstkansen voor het diertje.

Bedrijven geven elk jaar miljoenen dollars uit aan enquêtes om uit te vlooien wat consumenten willen. Milieu-, gezondheids- en voedseleconomen doen hetzelfde om de kosten en de baten van diverse beleidsopties te achterhalen. Ze zoeken antwoorden op vragen als: Wat willen mensen betalen voor een biolabel, voor etikettering van ggo's of voor oorsprongslabels op vlees? Maar er is een probleem: mensen doen niet altijd wat ze in enquêtes zeggen te zullen doen.

Getagged onder:

Doorgaans schrijft Jayson Lusk, professor landbouw- en voedseleconomie aan de Oklahoma State University kurkdroge boeken over de economie van ons voedsel. In zijn onderzoek focust Jayson Lusk in de eerste plaats op het voorspellen en begrijpen van consumentengedrag rond voeding. Zijn onderzoek naar consumentenvoorkeuren in echte situaties is vaak verrassend en verhelderend.

Pagina 8 van 11
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter