Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Opinie

EU schrapt rol wetenschapsadviseur – ben je nu tevreden, Greenpeace?

13 november 2014 Door 
Anne Glover Anne Glover Foto: Gleamlight (CC BY 2.0)

De Europese Commissie heeft nu officieel bevestigd wat vorige week al uitlekte: de rol van Chief Scientific Advisor (CSA) wordt niet vernieuwd door de nieuwe commissie van Juncker. De CSA website is al van het web gehaald, en het is niet duidelijk of de aftredende CSA, professor Anne Glover, wetenschappelijke meetings die ze zelf heeft opgezet nog mag bijwonen. Anne Glover vertrekt in januari 2015.

Info

  • Bio:
    Mark Lynas is milieubeschermer,
    auteur van diverse boeken rond milieuthema's
    en Visiting Fellow aan de
    universiteit van Cornell.

Dit is een donkere dag voor de wetenschap in Europa. In de plaats van wetenschappelijk advies te hebben in het hart van de Europese besluitvorming, wil de commissie van Juncker duidelijk iedereen verwijderen die ongemakkelijke wetenschappelijke waarheden op de Europese agenda kan zetten.

Jammer genoeg is dit consistent met de Europese trend om zich af te keren van op wetenschappelijk bewijs gebaseerd beleid: Als je de wetenschap niet kunt veranderen, muilkorf je de wetenschappers of zet je ze uit de vergaderzaal.

Hoe is het zover gekomen? Wie zijn de schurken in dit stuk? Onder andere Greenpeace, wiens Europese unit in juli van dit jaar samen met een werkelijk ploerterig allegaartje van anti-ggo campagnegroepen een brief ondertekende waarin het einde van de functie geëist werd. Een citaat:

"We zijn ons ervan bewust dat zakenlobby’s de Commissie aanzetten om de praktijken van Mr Barroso voort te zetten en zelfs de formele rol van de hoofdadviseur bij de beleidsmaking te versterken. Wij vragen u daarentegen deze positie te schrappen. De post van Hoofd Wetenschappelijk Adviseur is fundamenteel problematisch omdat ze te veel invloed concentreert bij één persoon en diepgaand wetenschappelijk onderzoek en assessment uitgevoerd door of voor de directoraten van de Commissie in de loop van de beleidselaboratie ondermijnt."

 

Volgens Greenpeace en haar bondgenoten is dus alleen het zakenleven pro-wetenschap. Ngo’s zijn dan… trek zelf maar je conclusies. De brief onthult daarop wat precies de oorsprong is van deze anti-wetenschappelijke campagne door de groene ngo-gemeenschap:

"Voor de media presenteerde de huidige CSA eenzijdige, partijdige opinies in het debat rond het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in de landbouw. Daarbij beweerde ze herhaaldelijk dat er een wetenschappelijke consensus is over de veiligheid van het gebruik van ggo’s, terwijl deze claim tegengesproken wordt door een internationaal statement van wetenschappers…"

 

Met andere woorden, Anne Glover moest ontslagen worden omdat haar advies en haar publieke statements de wereldwijdewetenschappelijke consensus vertegenwoordigde over de veiligheid van ggo’s. In de plaats daarvan schuiven Greenpeace en anderen een ‘geen consensus’ positie naar voren die griezelige overeenkomsten vertoont met wat ontkenners van de klimaatverandering doen.

Om alle twijfel weg te nemen: Greenpeace UK bevestigde deze geen-consensus claim enkele dagen geleden aan mij op Twitter.Van wie moet de Juncker Commissie haar wetenschappelijk advies dan krijgen? Van de ngo’s natuurlijk – waarvan vele rijkelijk betoelaagd worden door dezelfde Europese Commissie! (Greenpeace valt hier voor alle duidelijkheid zelf buiten). De brief beschrijft het niet eens omfloerst:

"We hopen dat u als de aanstaande Commissievoorzitter zult beslissen om geen Hoofd Wetenschappelijk Adviseur te nomineren en dat de Commissie haar advies in de plaats daarvan zal krijgen van verschillende onafhankelijke, multi-disciplinaire bronnen, met een focus op het publieke belang. We blijven te uwer beschikking als u meer details over onze bekommernissen wilt ontvangen."

 

Dit is een jammerlijk verloop van omstandigheden niet alleen voor de wetenschap in de EU-beleidsmaking, maar ook voor de positie van de wetenschap binnen de Europese milieubeweging. Sinds wanneer lobbyen milieugroepen (waarvan de campagnes rond thema’s als de klimaatverandering altijd referenties bevatten naar "de wetenschappelijke" lobby) voor de verwijdering van wetenschappers uit de cenakels van de macht? Hoe kan iemand de claims van Greenpeace ernstig nemen – als zijnde geleid door wetenschap en wetenschappelijk bewijs – wanneer de organisatie uithaalt naar wetenschappers die haar ideologie in vraag stellen? Deze uithaal gaat zelfs ten koste van de fundamentele belangen van de volledige Europese wetenschappelijke gemeenschap. Diegenen binnen Greenpeace die deze beslissing namen, zouden zich vandaag moeten schamen.

Des te ontmoedigender is dat deze door ngo's gevoerde campagne tegen de wetenschap nu al vruchten afwerpt. Eerder deze week stemde het Europees Parlement voor een regeling die staten toelaat om een verbod van onbepaalde duur in te stellen op het verbouwen van ggo's. Dit zonder dat de lidstaat daarvoor enig zinvol wetenschappelijk bewijs moet voorleggen. Dit ingaand tegen elk advies dat ze zouden ontvangen van wetenschappers van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). En dit alles zonder twijfel geïnformeerd door aanhoudend lobbywerk door vanuit Brussels opererende en door de EU gefinancierde groene groepen. Een wetenschappelijke rol in het beleid is iets wat men duidelijk laat varen, net zoals de ngo's het gevraagd hebben. Ben je nu tevreden, Greenpeace?

Maar kijk – wie viert er nog feest bij de beslissing om de rol van wetenschappelijk adviseur te late varen? De klimaatsceptici. Zij haatten het accurate advies van Anne Glover rond het ernstige gevaar van klimaatverandering even erg als de groenen haar wetenschappelijk accurate advies rond ggo's haatten. Het ziet er naar uit dat Greenpeace in bed ligt met een paar oncomfortabele, maar slimme nieuwe bedgenoten.

Update:

Er komt intussen sterke reactie van wetenschappers en de wetenschappelijke gemeenschap. Een aantal reacties zijn opgenomen in deze citatenlijst van het Science Media Centre.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Getagged onder

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter