Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Opinie

Oppositie tegen ggo's is een smet op de groene beweging

5 februari 2015 Door 
Oppositie tegen ggo's is een smet op de groene beweging David Masters, (CC BY 2.0)

De historische oppositie tegen ggo's is een smet op het blazoen van de groene beweging. De vernieling van het aardappelproefveld in Wetteren enkele jaren geleden bood aan al wie zich groen noemt de kans om een nieuwe, progressieve koers te varen en afstand te nemen van een belegen en op het verleden gerichte ideologie. Toch koos de milieubeweging er onder invloed van de oude garde voor om te volharden in de boosheid.

Info

  • Bio:
    Bart Coenen is de hoofdredacteur
    van BackCover.be.

Wist u dat 68% van het katoen in de wereld genetisch gemodificeerd is? De kans is dus erg groot dat u enkele ggo-T-shirts in de kast heeft liggen. En dat is helemaal geen probleem. Integendeel, want ggo-katoen zorgt voor een verminderd pesticidengebruik, is goed voor de biodiversiteit en het verhoogt het inkomen van de producerende boeren.
Ggo's zijn intussen uitgebreid onderzocht en veilig bevonden door elke grote voedselveiligheidsautoriteit in de VS en Europa. De wetenschap is het hierover intussen zo eens geraakt dat we kunnen spreken van een wetenschappelijke consensus. Anti-ggo-activisten grijpen daarom ook naar een brede waaier van argumenten die zich buiten het wetenschappelijk domein bevinden en die hoofdzakelijk inspelen op waarden en gevoelens.

Als de hele aardappelkwestie iets heeft aangetoond, dan is het wel dat er een belangrijke rol is weggelegd voor een nieuwe generatie (ecologisten) die haar gedachtegoed baseert op wetenschap in de plaats van het te wortelen in een ideologie. Ggo's hebben bewezen positieve invloeden op opbrengsten, pesticidenreductie en het milieu, maar tegenstanders hebben de introductie van de technologie met succes belemmerd. Door de weerstand van de anti’s konden heel wat potentiële nuttige toepassingen niet verwezenlijkt worden en dreigen ggo's met positieve gezondheids- en milieueffecten niet tot bij de consument te geraken.

Een voorbeeld van zulk 'verbeterd product' is de recent door de Amerikaanse FDA goedgekeurde Innate potato. Deze is genetisch zo aangepast dat de aardappel minder last heeft van bruine plekken en kneuzingen. Dat is welkom als we voedselverlies willen tegengaan. Nog belangrijker: wanneer je de aardappel op hoge temperaturen verhit, zoals bij het frituren, wordt minder acrylamide gevormd, een kankerverwekkende stof. Als het van de anti-ggo'ers afhangt, geraakt deze gezonde aardappel nooit tot op ons bord.

Rob Saik, een agroloog en landbouwconsultant, gelooft dat de anti-wetenschappelijke beweging de grootste bedreiging vormt voor de voedselveiligheid. "De stem van de wetenschap gaat verloren in geroep van angst en paranoïa," vertelt hij in een recente TED-talk. Hij prikkelt zijn publiek ook met de vraag of de toekomst van de voedselproductie misschien wel kan bestaan uit genetisch gemodificeerde biologische landbouw. "When did the organic movement become the anti-GMO movement?" vraagt hij zich terecht af. Want de ggo-technologie kan zowel kleinschalig als grootschalig gebruikt worden, dus ook in de biologische landbouw als deze haar ideologische bezwaar tegen ggo's wil laten varen.

Wat is hierin de rol van de groene partij? De in 2003 door de bevolking onder de kiesdrempel gestemde generatie groenen bezet nu sleutelposities in de grootste Vlaamse milieuorganisaties. De kopstukken van deze generatie zwermden, nadat ze waren weggestemd, uit naar het middenveld en werden zo machtiger dan ooit. De beleidskeuzes van deze oude generatie bepalen de richting die de milieubeweging in de toekomst inslaat. Deze oude generatie groenen maakt en kraakt op dit moment carrières en vormt nu de toekomstige generatie van leiders. Zij kunnen ervoor zorgen dat de milieubeweging straks geleid wordt door 'anti's' zoals een Barbara van Dyck in de plaats van door moderne, toekomstgerichte en pragmatische ecologisten.

Jonge idealisten die zich aansluiten bij een milieuorganisatie hebben vandaag de keuze tussen zich aanpassen of gedesillusioneerd andere horizonten opzoeken. Maar kan de milieubeweging het zich wel veroorloven om pas echt te moderniseren wanneer haar huidige leiders, de neo-malthusianisten en de babyboomers met hun ideologische wortels bij Rachel Carson, E.F. Schumacher's 'Small Is Beautiful' en de Club van Rome uitgestorven zijn?

De generatie die de groene ideologie van 'niet meer maar beter' liet verworden tot de weinig wervende ideologie van 'hoe minder hoe beter' zwaait in de groene partij en de milieubeweging tot op vandaag de plak. Heel wat mensen die bekommerd zijn om het klimaat en het milieu, maar de anti-technologische of anti-groei agenda van de groenen niet steunen, zijn op dit moment politiek dakloos. Heel wat mensen zijn aangesloten bij een ngo waarmee ze het antitechnologisme, de soberheidsmoraal, de misantropie of de 'terug-naar-de-natuur'-gedachte niet delen.

Is deze groep die het ecologisme een moderne, toekomstgerichte invulling wil geven sterk genoeg en bereid om de stem te verheffen? Kan deze groep de groene beweging laten breken met haar reactionaire gedachtegoed? Kan de verandering van binnenuit komen of zullen nieuwe drukkingsgroepen de kop opsteken die hun aanpak wel wortelen in de wetenschap?

De Vlaamse groene beweging heeft zich diep ingegraven in haar grote groene gelijk.
Voor wat ggo’s betreft: zo diep als het graf.

Dossier 'De Vlaams anti-ggo-coalitie ontleed'
- Deel I: Het verdict
- Deel II: De FLM, van activist tot BV
- Deel III: Hoe de groene partij ggo's in Vlaanderen vermoordde

Bekijk de TED-talk van Rob Saik:

Beoordeel dit item
(4 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter