Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Opinie

Jong Groen's ggo-standpunt is een moedig begin

14 maart 2017 Door 

Begin maart beslisten leden van Jong Groen dat ggo's mogelijk moeten zijn binnen een duurzaam kader. Ze sluiten zich naar eigen zeggen aan bij de conclusie van de Europese Unie dat genetische modificatie niet risicovoller is dan de conventionele plantenveredelingstechnieken. Wat betekent dit? Hebben de groenen hiermee het pad van de irrationaliteit verlaten? Is dit een stap vooruit voor de groene partij?

Info

  • Bio:
    Bart Coenen is de oprichter van BackCover.be

De motivatie voor deze beslissing en de diepere visie achter het standpunt verscheen in een opiniestuk van Belinda Torres Leclerq en Stefanie De Bock, co-voorzitsters van Jong Groen, op mo.be.

Ik pik even de kersen uit hun opiniestuk:

"Als met ggo's een duidelijke vooruitgang kan geboekt worden om de milieu-impact van de landbouw te verminderen, door een hogere energie-efficiëntie van deze techniek tegenover anderen, dan willen wij het kader scheppen om dit te gebruiken."

"Dit kan bijvoorbeeld gaan over varianten die resistentie vertonen tegen insecten, schimmels en andere pathogenen, de landbouw helpen inzake klimaatadaptatie of de toxiciteit van het gewas verlagen."

"Ook zien we in dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar gentechnologie en ggo's van belang is, niet enkel voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en diverse toepassingen, maar ook om het maatschappelijk debat te voeden."

Tegen deze uitspraken is weinig in te brengen. Het nieuwe jonggroene standpunt is dan ook moedig en lovenswaardig. Op BackCover.be heb ik het irrationele en schadelijke standpunt van de groene partij steeds veroordeeld. Het is dus positief wanneer jonge groenen met het oude en lang achterhaalde partijstandpunt breken.

De loopgraven verlaten
De jonge groenen houden een pleidooi voor meer samenwerking tussen de actoren op het terrein en tonen daarmee bereidheid om de loopgraven te verlaten en de ideologische muren te willen slopen (iets waarvoor ik al jaren pleit binnen groene middens. Ik denk daarom ook graag dat mijn stukken over de verwerpelijkheid van het starre anti-ggo-standpunt bijgedragen hebben tot de verschuiving van het groene jongerenstandpunt, maar misschien overschat ik dan mijn impact). Ongetwijfeld zal ook de outing van de ecoloog Stijn Bruers en de media-aandacht die deze kreeg een rol gespeeld hebben.

Lof dus voor de groene jongeren — ze kregen een uitnodiging voor het Ecomodernistisch Salon met Mark Lynas vrijdag — maar daarmee is het probleem niet opgelost. Een verklaring van groene jongeren is amper iets waard. Toch niet als de nieuwe visie niet doorsijpelt tot de geesten van de machthebbers binnen de moederpartij. Het uiteindelijke doel, de aanpassing van het partijprogramma van Groen en een verandering in het (stem)gedrag van groene parlementsleden, kan nog jaren op zich laten wachten. Als het er al ooit van komt…

Voor de groene jongeren is het gevecht pas begonnen. Wie een genuanceerde visie op ggo's heeft, zet zich immers doorgaans buiten de Groene Kerk. Dit lijkt op het eerste gezicht ook op te gaan voor Jong Groen. Ze mogen alvast heel wat weerwerk verwachten vanuit het middenveld. Lieten alvast hun afkeuring blijken in de commentaarsectie onderaan het opiniestuk: Nina Holland (op Twitter omschrijft ze zich als 'Friend of Field Liberation Movement') van het Corporate Europe Observatory (een 'lobby watchdog' organisatie die steevast vergeet om de groene lobby tegen het licht te houden) en Esmeralda Borgo (van BioForum, de radicale koepel van de biologische landbouw in Vlaanderen). Team anti-ggo trekt de veiligheid van ggo's toch maar weer in twijfel en verwijt de groene jongeren tussen de regels naïviteit. Wie pleit voor ggo's kan geen echte agro-ecoloog zijn, menen de bewakers van het correcte intellectuele denken rond landbouw.

De jong-groene geloofsafvalligen "hollen het begrip (agroecologie) uit" aldus Esmeralda Borgo. (Let ook op het taalgebruik: Borgo verwijt de jong-groenen dat ze genetische modificatie "proberen in het agro-ecologische landbouwmodel te forceren." Zo krijgt het meteen een negatieve lading). Met haar besluit: "Het lijkt mij een interessante oefening voor Jong Groen…" maant Borgo de jongeren subtiel aan om hun huiswerk over te doen.

Druk blijven zetten
Het moedige standpunt van de groene jongeren is een signaal naar de machthebbers binnen de moederpartij. Ik denk dan in de eerste plaats aan oude krokodillen zoals de partij-ideoloog Dirk Holemans (coördinator van de groene denktank Oikos) en Groen Europarlementslid Bart Staes, heren uit hetzelfde donkergroene netwerk als dat van Nina Holland en Esmeralda Borgo. Mijn inschatting is dat zij zich zullen verzetten tegen een verdere verspreiding van dit ketters denken binnen de partij en er alles aan zullen doen om het ggo-debat op slot te houden. Ik ben ook zeer benieuwd naar de reactie van de huidige 'tussengeneratie' van mensen die de partij leiden en de groenen die in de parlementen zetelen.

Belangrijke vragen die ik de komende dagen aan de betrokkenen zal stellen: In welke mate is deze evidente waarheid over ggo's doorgedrongen tot de groene partijtop (Meyrem Almaci e.a.)? Mogen we een gelijkaardig standpunt verwachten van de Bond Beter Leefmilieu? Komt de traditionele milieubeweging (bijv. Greenpeace) hierover ooit openlijk tot inkeer?

Beoordeel dit item
(7 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter