Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Opinie

Het Energiepact (en wat er op het spel staat)

8 mei 2017 Door 

Tegen het einde van dit jaar moeten de verschillende bevoegde ministers en kabinetten werk maken van een Belgisch Energiepact. Dat pact moet de lijnen uittekenen voor een echte langetermijnvisie op energie voor ons land, net zoals dit in onze buurlanden gebeurt. Het objectief is drievoudig: de stroombevoorrading garanderen, onze elektriciteit betaalbaar houden en de CO2-uitstoot verminderen. Dat kan alleen als we ook na 2025 een vorm van kernenergie behouden.

Info

Ruim driekwart van de stroom die wereldwijd wordt opgewekt, is afkomstig van fossiele brandstoffen (gas, steenkool, olie, bruinkool) en houtverbranding. Dat moet anders en ook de groene beweging vindt dat. Maar vreemd genoeg biedt de traditionele groene beweging zelf de meeste weerstand tegen een snelle decarbonisering van onze elektriciteitsproductie door zich tegen kernenergie te verzetten.

Eén van de belangrijkste te nemen horden in het Energiepact is het jaar 2025, en de geplande kernuitstap. Kernenergie is de belangrijkste koolstofarme energiebron en wekt 90% van de tijd elektriciteit op. De paradox van de antinucleaire lobby is deze: om onze elektriciteit in de toekomst 100% koolstofarm te krijgen (met 100% hernieuwbare energie) moeten we eerst alle koolstofarme alternatieven stoppen, vervolgens decennialang meer CO2 uitstoten (omdat kerncentrales vervangen worden door gascentrales, aangevuld met importstroom uit Franse kernenergie en Duitse zwaar vervuilende bruinkool) om ten slotte op een onbestemd moment in de toekomst weer even weinig CO2 uit te stoten als nu. Hoeveel decennia mag het duren vooraleer we opnieuw van een echte groene elektriciteitsmix kunnen spreken?

Een kernuitstap bereikt dus het tegenovergestelde van wat ermee wordt beoogd. De CO2-uitstoot zal erdoor stijgen, niet dalen. En tot lang na 2050 hoger liggen dan nu. Is dat echt de bedoeling van de groene beweging? Tegenstanders van kernenergie bedienen zich van een breed scala aan argumenten om kerncentrales te sluiten. Maar het klimaat aanhalen als argument voor een kernstop, is leugenachtig of kortzichtig. Want het is niet mogelijk om beide objectieven te verenigen. Ofwel wil je de kerncentrales weg, maar dan moet je leven met de gevolgen en er de (politieke) verantwoordelijkheid voor willen dragen. Ofwel wil je echt de elektriciteitsproductie decarboniseren en sluit je zo snel mogelijk alle gas-, steenkool- en biomassacentrales en behoud en vernieuw je kernenergie.

Een energietransitie zonder kernenergie zal veel duurder zijn. De helft van onze stroomtoevoer wordt in dat scenario binnen de volgende 10 jaar vervangen met nieuwe centrales op fossiele energie, én ze zal veel vervuilender zijn, met véél meer CO2-uitstoot in de komende decennia dan nu het geval is. En als dan in 2050 of 2100 alle elektriciteit afkomstig is van windmolens en zonnepanelen moet je nog een oplossing gevonden hebben voor wanneer zon en wind niet beschikbaar zijn. Op dit moment hebben wind- en zonne-energie een rendement van amper 25 procent. De Duitse windmolens leverden in 2016 minder stroom dan het jaar ervoor. Nochtans had Duitsland – het gidsland volgens de groenen – vorig jaar 10% meer windmolens geïnstalleerd dan in 2015. De minderopbrengst had een eenvoudige oorzaak: het waaide minder. Tijdens de voorbije wintermaanden leverden de hernieuwbare bronnen zelfs amper stroom. Het weer is en blijft grotendeels onvoorspelbaar.

Het Federaal Planbureau zegt dat tegen 2050 maximum 67% van de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energiebronnen afkomstig kan zijn. Al de rest zal na een kernuitstap moeten geleverd worden door fossiele brandstoffen, terwijl milieu-experts net aandringen op een snelle afbouw van fossiele brandstoffen. Wat vaak vergeten wordt: op dit moment doet België het allesbehalve slecht, met driekwart van de stroomtoevoer afkomstig van koolstofarme energiebronnen. Met dank aan de windmolens, de zonnepanelen maar vooral … onze kerncentrales!

De echte vraag is dus niet 'komt de groene omwenteling er of niet?' maar wel: wat beschouw je als groen? Kernenergie biedt betrouwbare en betaalbare stroom met een lage CO2-uitstoot. Deze sterke troeven zorgen ervoor dat ook uit de civil society steeds meer stemmen opduiken die het behoud en de uitbreiding van kernenergie bepleiten. Groene iconen zoals James Hansen en Stewart Brand, maar ook nieuwe milieuorganisaties zoals Environmental Progress, Energy for Humanity en bij ons de ecomodernistische beweging voeren openlijk strijd voor het behoud van bestaande kerncentrales en de bouw van nieuwe.

Het Energiepact moet ruimte maken voor een verlengd gebruik van de bestaande kerncentrales en investeringen in onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe vormen van kernenergie zoals small modular reactors, breederreactoren en andere nieuwe reactorconcepten. Kernenergie heeft ons veertig jaar vooruitgang en voorspoed gebracht. België kan samen met landen als Finland, het VK en Canada ook in de toekomst aan de top staan van nieuwe, nog betere kernenergie.

Beoordeel dit item
(3 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter