Aanmelden

BackCover.be

Negen pro­fes­so­ren ener­gie­we­ten­schap­pen schrijven in een opiniestuk in de krant De Tijd dat het on­ver­stan­dig is om be­staan­de kern­cen­tra­les uit te scha­ke­len voordat al­ter­na­tie­ven ef­fec­tief elek­tri­ci­teit pro­du­ce­ren. Ze plei­ten voor een pro­gres­sie­ve uit­scha­ke­ling van kern­ener­gie.

Open Vld Kamerlid Frank Wilrycx en Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz houden vast aan de kernuitstap in 2025, zoals afgesproken in het regeerakkoord, ook al delen ze naar eigen zeggen de bezorgdheid van minister van Energie Marghem over de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie.

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter