Aanmelden

BackCover.be

Het spreekt vanzelf dat mensen goed zijn in het veroorzaken van problemen. Klimaatverandering, overbevissing en wijdverbreide milieuvervuiling door chemische stoffen zijn allen onze creaties. Maar zijn we voorbestemd om zulke problemen te veroorzaken? Veel mensen denken van wel, en stellen…
"Nieuwe ecosystemen", deze nieuwe term veroorzaakte een schokgolf doorheen de conservatie- en herstelecologie. In 2006 schreven verschillende ecologen onder leiding van Richard Hobbs, toen hoofdredacteur van het tijdschrift Restoration Ecology, een manifest waarin deze term werd uitgeroepen tot de "nieuwe…
Pagina 4 van 5
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter