Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe studie toont aan dat opleiding moeder, gezinsinkomen en geboortegewicht een grotere invloed hebben op het IQ dan borstvoeding

14 april 2015 Door 
Nieuwe studie toont aan dat opleiding moeder, gezinsinkomen en geboortegewicht een grotere invloed hebben op het IQ dan borstvoeding © mahmoud99725 (CC BY 2.0 op Flickr)

Niet verrassend leidde een nieuwe studie over borstvoeding en IQ tot krantenkoppen als "Borstvoeding gekoppeld aan hoger IQ".

Info

 

"Een langetermijnstudie wees op een verband tussen borstvoeding en intelligentie. Het onderzoek in Brazilië volgde bijna 3500 baby's uit alle lagen van de bevolking en concludeerde dat kinderen die langer borstvoeding kregen later als volwassene hoger scoorden op IQ-tests. Experts zeggen dat de resultaten, hoewel niet overtuigend, het huidige advies lijken te ondersteunen dat baby's tijdens de eerste zes maanden het beste alleen maar borstvoeding krijgen."

De studie toont dat borstvoeding een positieve invloed op het IQ kan hebben tot 3,76 punten. Maar de studie toont ook aan dat een heleboel andere factoren een veel grotere impact op het IQ hebben dan borstvoeding.

Deze grafiek toont het effect van borstvoeding op het IQ volgens het gezinsinkomen:De grafiek toont een aantal interessante dingen:

1. Minder dan een maand borstvoeding geven heeft geen invloed op het IQ.
2. Meer dan een jaar borstvoeding geven heeft geen invloed op het IQ bij kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen.
3. Nog belangrijker, de invloed van borstvoeding op IQ is niets vergeleken met de impact die het opleidingsniveau van de moeder heeft.

Opleiding moederGeboortegewichtGezinsinkomen(Alle grafieken tonen resultaten voor baby's die borstvoeding kregen gedurende 6 maanden.)

Je zou hierdoor kunnen beargumenteren dat een moeder die de grootste positieve impact op het IQ van haar baby wil hebben het best terug aan het werk gaat in de plaats van haar kind borstvoeding te geven.

Het stuk op de BBC-website erkent de bijdrage van vele variabelen aan het IQ:

• Het benadrukt dat er vele andere factoren zijn dan alleen maar borstvoeding die een impact kunnen hebben op de intelligentie, hoewel de onderzoekers hebben geprobeerd om de belangrijkste verstorende factoren uit te sluiten (zoals het onderwijsniveau van de moeder, het gezinsinkomen en het geboortegewicht).

• Dr Bernardo Lessa Horta van de Federale Universiteit van Pelotas in Brazilië zei dat zijn studie een uniek inzicht biedt omdat in de bestudeerde populatie de keuze voor borstvoeding gelijkmatig verdeeld was over de verschillende sociale klassen. Het is dus niet iets wat alleen gebeurt in rijke middens en bij hoog opgeleiden.

• De meeste baby’s kregen borstvoeding, ongeacht de sociale klasse - zei het sommige voor minder dan een maand en anderen gedurende meer dan een jaar.

• Degenen die langer borstvoeding kregen, scoorden als volwassene hoger op intelligentie. Ze hadden ook meer kans op een hoger loon en een grotere kans op meer scholing.

• Dr Horta gelooft dat moedermelk een voordeel kan bieden omdat het een goede bron is van langketenige verzadigde vetzuren. Die zijn essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen. Maar experts zeggen dat de bevindingen van de studie dit niet kunnen bevestigen en dat er veel meer onderzoek nodig is om mogelijke verbanden tussen borstvoeding en intelligentie te verkennen.

In Brazilië is de invloed van het inkomen op borstvoeding heel anders dan in de landen met hogere inkomens. In de VS bijvoorbeeld hangt het geven van borstvoeding samen met het gezinsinkomen: hoe hoger dat inkomen, hoe groter de kans dat een kind borstvoeding krijgt. In Brazilië ligt borstvoeding het hoogst aan beide uiteinden van het inkomensspectrum. De allerarmste baby’s hebben net zoveel kans om borstvoeding te krijgen als de baby’s die in een zeer rijk gezin geboren worden. 80% van de kinderen in de studie kregen minstens een volle maand borstvoeding.

Dit roept een belangrijke vraag op.

In deze studie gaan de auteurs er immers van uit dat borstvoeding bijna volledig afhangt van het verlangen van de moeder. Maar in een land waar borstvoeding de norm is, kan het zijn dat de duur van de borstvoeding het succes van de borstvoeding weerspiegelt. Of met andere woorden: vrouwen die slechts kort borstvoeding gaven zijn niet gestopt omdat ze dat wilden, maar omdat hun baby's tekenen van ondervoeding vertoonden. Het feit dat baby's borstvoeding die minder dan een maand borstvoeding kregen lagere IQ scores hadden op de leeftijd van 30 kan dus een weerspiegeling zijn van ondervoeding in de eerste weken en niet een gebrek aan moedermelk.

Dit is een goede studie. De auteurs volgden een grote groep van kinderen tot hun volwassenheid. Ze hebben zorgvuldig gecontroleerd op verstorende variabelen. Ze hebben aangetoond dat borstvoeding tot 12 maanden (maar niet langer) een kleine, maar meetbare impact heeft, niet alleen op het IQ, maar ook op het opleidingsniveau en het inkomen. Maar de studie heeft ook een aantal belangrijke beperkingen. De auteurs hebben immers geen controle gedaan op de belangrijkste verstorende variabele, het ouderlijk IQ. Ze veronderstelden dat inkomen en opleidingsniveau de proxies waren voor IQ, maar ze hebben dat niet aangetoond.

Maar uiteindelijk hebben de auteurs vooral aangetoond dat de invloed van borstvoeding op het IQ verbleekt in vergelijking met de invloed van het geboortegewicht, van het opleidingsniveau van de moeder en het gezinsinkomen.

De mee te nemen boodschap moet zijn:

Als je het toekomstige IQ van je kind wilt verbeteren, ga dan naar school, werk hard en voorzie goede prenatale zorg. Als je het IQ van je kind nog iets meer wilt verbeteren, kun je borstvoeding geven. Maar het is ook mogelijk dat niet alleen de borstvoeding gevolgen heeft voor het IQ maar ook de vraag of het kind voldoende kan drinken. Borstvoeding geven aan een baby die niet genoeg te eten krijgt, kan eigenlijk veel erger zijn dan helemaal geen borstvoeding geven.

Beoordeel dit item
(1 Stem)
Getagged onder

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter