Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Nieuws

Hogere oogst zorgt voor meer natuur en minder uitstoot

13 februari 2016 Door  Redactie
Oogstverhoging kan habitats herstellen en koolstof opslaan. Oogstverhoging kan habitats herstellen en koolstof opslaan. © Cornelia Büchse

Volgens een recente studie kan de uitstoot van de Britse landbouw zo goed als volledig gecompenseerd worden tegen 2050. Dit moet vooral gebeuren door land te onttrekken aan de voedselproductie.

Het doel is haalbaar als het Verenigd Koninkrijk de oogstopbrengsten kan verhogen en dit koppelt aan de groei van gebieden met natuurlijke bossen en watergebieden. Met het vergroten van het bosoppervlakte van 12% tot 30% over de komende 35 jaar en het herstel van 700.000 hectare veengebied kunnen deze twee habitats fungeren als koolstofput. Een koolstofput is een reservoir dat koolstof opslaat en vasthoudt. Met 30% bos - nog steeds onder het Europees gemiddelde - zou de UK in de buurt komen van landen als Frankrijk en Duitsland.

Dit zou volstaan om de doelstelling van de regering te bereiken om tegen 2050 80% minder  broeikasgas uit te stoten in de landbouw. Landbouw is vandaag verantwoordelijk voor zo'n 10% van alle broeikasgasuitstoot in het Verenigd Koninkrijk.

Maar de nieuwe bosgronden en waterrijke gebieden zouden meer zijn dan alleen maar een koolstofput, menen de onderzoekers. Ze zouden ook het tanende wildbestand helpen (waaronder heel wat soorten die natuurbeschermers zorgen baren) en overstromingen tegengaan.

De studie werd gepubliceerd in Nature Climate Change en is de eerste die aantoont dat het technisch mogelijk is om nationaal tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te komen door de vermindering van landbouwgronden.

"Land is een bron van broeikasgassen wanneer het gebruikt wordt om gewassen te kweken die heel wat meststoffen vereisen of om methaan producerend vee te kweken. Het kan echter ook koolstof vastleggen. Als we de bosgronden en de watergebieden uitbreiden, dan wordt koolstof opgeslagen in bodems en bomen en via fotosynthese in waterplanten", aldus hoofdauteur professor Andrew Balmford van het departement Dierkunde van de Universiteit van Cambridge.

De aanleiding voor de studie was een workshop van het Cambridge Conservation Initiative dat experts bij elkaar bracht en hen vroeg om in een glazen bol te kijken, aldus Balmford. "We wilden weten welke meeropbrengsten mogelijk waren tegen 2050, zowel op het gebied van gewas- als veeteelt."

Aan het project werkten onderzoekers van de Universiteiten van Californië, Bangor, Aberdeen, East Anglia, de Koninklijke Vereniging voor de Bescherming van Vogels, de Commissie voor Bosbouw, Rothamsted Research, ADAS UK Ltd en Scotland’s Rural College.

Zij zagen groeipotentieel door een verbetering van het boerderijmanagement en een optimalisering van de kweekprogramma's voor planten die beter zijn in het vasthouden van bodemnutriënten, zonlicht en water en voor dieren die minder methaan produceren.

Co-auteur Dr. Toby Bruce van Rothamsted Research: "Onze bevindingen tonen de waarde aan van het idee om land uit te sparen voor de reductie van broeikasgassen. Om deze resulaten te bekomen moet de productiviteit op de overblijvende gronden opgeschroefd worden, bijvoorbeeld door het minimaliseren van gewasverliezen die te wijten zijn aan schadelijke dieren, onkruid en ziektes of door de voedingsstoffen voor de gewassen te verbeteren."

Volgens Balmford is het belangrijk dat de ploeg zichzelf geen vrijbrieven veroorloofde voor wat de verhoogde invoer van voedsel betreft. De algemene voedselconsumptie in het Verenigd Koninkrijk zal tegen 2050 waarschijnlijk fors stijgen, met zo'n 38%. De onderzoekers verrekenden in hun modellen daarom het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de eigen voedselvoorziening.

"We wilden er zeker van zijn dat we rekening hielden met de te verwachte productievereisten in al onze cijfers en dan onderzochten we de gevolgen van de verschillende manieren om eraan tegemoet te komen."

De onderzoekers voerden gevoeligheidsanalyses uit rond verschillende manieren waarop het uitgespaarde land gebruikt kan worden en bekeken de verschillende niveaus van meeropbrengsten, consumentenafval en vleesconsumptie.

"Vleesconsumptie terugschroeven lijkt een groter effect te sorteren dan het verminderen van afval, maar nog belangrijker is dat onze resultaten de voordelen belichten van gecombineerde maatregelen", aldus Balmford. "Zo zien we dat zelfs een bescheiden meeropbrengst gecombineerd met het uitsparen van land en het reduceren van de vleesconsumptie de netto-uitstoot met 80% kan verminderen."

"We moeten ons concentreren op beleidsmaatregelen die duurzame meeropbrengsten kunnen opleveren zonder in te boeten op dierenwelzijn, water- en bodemkwaliteit en die tegelijk habitats vrijwaren en herstellen. Europese landbouwsubsidies zouden herverdeeld kunnen worden zodat landeigenaars voldoende betaald worden om gronden die nu nog bestemd zijn voor landbouw in te zetten in klimaatregeling."

Beoordeel dit item
(1 Stem)
Getagged onder

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter