Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Nieuws

Boerenbond-voorzitter tevreden met Belgisch standpunt glyfosaat

15 april 2016 Door 
Glyfosaat is de werkzame stof in een product als Round-up. Het wordt ook door andere bedrijven onder andere namen op de markt gebracht. Glyfosaat is de werkzame stof in een product als Round-up. Het wordt ook door andere bedrijven onder andere namen op de markt gebracht. © Linh Nguyen

Deze week keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin aan de Europese Commissie gevraagd wordt om de toelating van glyfosaat voorlopig voor slechts 7 jaar toe te kennen. Bovendien wordt deze gekoppeld aan gebruiksbeperkingen. Zo vraagt het Europees Parlement onder meer om het gebruik door niet-professionele gebruikers te verbieden.

Info

De resolutie is niet bindend, maar zet wel sterke politieke druk op het expertencomité dat opnieuw samenkomt in mei. Komt dat comité niet tot een beslissing, dan heeft de Europese Commissie het laatste woord. Voor 30 juni moet de beslissing vallen, want dan vervalt de licentie om het product in de EU te gebruiken.

In Europa evalueert het Europees Voedselagentschap EFSA alle bestrijdingsmiddelen die in Europa op de markt mogen komen. Het EFSA werkt onafhankelijk en brengt een neutraal advies uit. Het EFSA-besluit van 12 november 2015 is klaar en duidelijk: "Glyphosate is not classified or proposed to be classified as carcinogenic or toxic for reproduction". EFSA klasseert glyfosaat dus niet als kankerverwekkend. Wat impact op bijen en andere niet doelorganismen betreft, stelt EFSA eveneens dat het risico laag is: "The risk for bees, non-target arthropods, soil macro- and micro-organisms is considered low".


Beslissing EU nog hangende

Op Europees niveau is de beslissing omtrent de verlenging van de licentie voor glyfosaat, een actief bestanddeel in onder meer Roundup, nog steeds hangende. De Europese Commissie stelde eerder voor om de licentie met vijftien jaar te verlengen, maar in het expertencomité werd in maart geen eensgezindheid gevonden waardoor de beslissing werd uitgesteld.

"België neemt in dit dossier een correct standpunt in." meent Sonja De Becker, de nieuwe voorzitter van de Boerenbond. "Gezien de maatschappelijke discussie is de gestemde resolutie wellicht wel een aanvaardbaar compromis. Maar het is toch verontrustend dat het Europees Parlement met deze resolutie tussenkomt in de procedure en de wetenschappelijke evaluatie van EFSA, de Europese Voedselautoriteit, eigenlijk in vraag stelt. Dit dreigt de betrouwbaarheid van de Europese toelatingsprocedure op losse schroeven te zetten."


EU-beleid baseren op wetenschappelijke risico-evaluatie

De stelling van de Boerenbond is dat de huidige Europese toelatingsprocedure zeer streng en uitgebreid is. Sonja De Becker: "De strengste ter wereld wordt wel eens gezegd. Producten die deze procedure hebben doorlopen worden geacht veilig te zijn voor mens en milieu. De wetenschappelijke risico-evaluatie door het EFSA vormt daarbij een cruciaal element. Wij behouden het vertrouwen in de beoordeling door EFSA. De wetenschappelijke risico-evaluatie moet volgens ons immers het uitgangspunt blijven in de procedure en die gebeurt dan ook best door een onafhankelijke wetenschappelijke instelling zoals het EFSA."

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter