Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Nieuws

Wat is de toekomst van de plantenveredeling?

22 april 2016 Door 
In dit nieuwe achtergronddossier schetst het VIB hoe de gewassen die we vandaag kennen, geëvolueerd zijn uit de natuur. In dit nieuwe achtergronddossier schetst het VIB hoe de gewassen die we vandaag kennen, geëvolueerd zijn uit de natuur.

Wanneer het woord plantenbiotechnologie valt, gaat dit bijna steeds samen met een discussie rond genetisch gewijzigde gewassen (ggo's). Maar het doelgericht genetisch aanpassen van gewassen met behulp van de ggo-technologie is slechts een van de vele mogelijkheden om planten beter te doen beantwoorden aan onze behoeften. In haar nieuwste achtergronddossier schetst het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) hoe de gewassen die we vandaag kennen, geëvolueerd zijn uit de natuur. Vooral de rol van de mens wordt hierbij toegelicht.

Sinds het ontstaan van de landbouw – zo’n 10.000 jaar geleden – heeft de mens planten naar zijn hand gezet. Enerzijds werden alleen de best presterende planten uit de natuur gehaald en bijgehouden. Anderzijds werden interessante kenmerken die spontaan ontstonden, door menselijke selectie verankerd in bepaalde gewassen en dit vaak tegen de natuurlijke selectie in. De ontdekking van de erfelijkheidswetten door Mendel op het einde van de 19de eeuw bracht het aanpassen van planten in een stroomversnelling.

Met de ontdekking van de DNA-structuur in 1953 door Watson en Crick vergrootte de kennis van het erfelijk materiaal aanzienlijk. Nieuwe methoden die rechtstreeks ingrijpen op het DNA zagen het licht. Eerst de mutatieveredeling rond 1960 en later de recombinante DNA-technologie of ggo--technologie in 1983.

Door de toenemende kennis van plantengenetica en vooral door verbeterde DNA-analysemethoden konden bestaande technieken (zoals kruisen) opgewaardeerd worden tot merker-geassocieerde veredeling.

Niettegenstaande vele technieken elkaar opvolgden, vervangen ze elkaar niet. In specifieke gevallen hebben ze allemaal een meerwaarde en het beschikken over de verschillende technieken geeft plantenveredelaars het gereedschap om tot nieuwe rassen te komen.

Als gevolg van het debat rond ggo’s krijgen bepaalde nieuwe veredelingstechnieken – vaak aangeduid met de afkorting NBT (New Breeding Technologies) – steeds meer aandacht, vooral uit regelgevingtechnisch oogpunt.

In haar nieuwe dossier legt het VIB uit hoe deze technieken werken, op welke punten ze verschillen van algemeen aanvaarde methoden en wat hun voordeel is ten opzichte van de traditionele veredelingstechnieken.

Klik hier om het dossier te downloaden.


Landbouwtechclusters in Vlaanderen en North Carolina gaan nauwer samenwerken

Eerder deze maand berichtten Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de North Carolina State University dat ze gaan samenwerken in het onderzoek naar de invloed van het bodemmicrobioom op planten, het delen van planten, systeembiologie en synthetische biologie, veldfenotypering, precisielandbouw en verwante wetenschappen. Daarvoor sloten ze een strategische samenwerkingsovereenkomst.

Beide kennisinstituten zijn internationaal toonaangevende spelers in het plantenbiotechnologisch onderzoek, en hebben een sterke interactie met de plaatselijke agrotechclusters (respectievelijk de Gentse agrotechcluster en AgBio[sphere] in het Amerikaanse Research Triangle Park). Zo ontstaat een uniek partnerschap binnen het wereldwijde agrobiotech-ecosysteem.

Steve Lommel (geassocieerd decaan, NC State University, Faculteit Landbouw- en Levenswetenschappen; directeur, North Carolina Agricultural Research Service): "VIB heeft een uitstekend model voor het ontwikkelen van fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen die leiden tot start-ups, terwijl wij een sterk model hebben om basisonderzoek toe te passen op landbouwproblemen."

Dirk Inzé (directeur, Departement Planten Systeembiologie VIB/UGent): "De expertises van VIB en NC State vullen elkaar aan. Door samen te werken, creëren we een belangrijke synergie: niet alleen op academisch niveau, maar ook voor het vertalen van de resultaten naar biotechnologische innovaties in de landbouw."

VIB en NC State willen gezamenlijk nieuwe bedrijven oprichten. De samenwerking zal volgens Johan Cardoen, algemeen directeur van het VIB beide innovatieclusters in de plantenwetenschappen een boost geven.

Lees ook bij VILT: "Ggo-technologie is snelst aangenomen gewastechnologie"

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Getagged onder

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter