Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Nieuws

Ecomodernisme: perfecte symbiose van ecologie en economie?

25 april 2016 Door 
Ecomodernisme: perfecte symbiose van ecologie en economie? © Alexandre Perotto

In de nieuwste inspiratienota van Etion buigt econoom Geert Janssens zich over het ecomodernisme: "Kan onze ecologische voetafdruk verkleinen zonder de welvaartsmachine van de vrije markt in duigen te laten vallen? Ecomodernisten zijn van mening dat dit mogelijk moet zijn. Ze geloven dat technologische vooruitgang economische groei kan verzoenen met ecologische doelstellingen. Hoe realistisch zijn hun scenario's?"

Geert Janssens is hoofdeconoom bij Etion, een forum voor geëngageerd ondernemen.  Volgens Janssens doen we er goed aan om minder obsessief bezig te zijn met groei en materiële welvaart. "Maar tegelijk zal minder materiële groei op zichzelf geen oplossing bieden voor onze ecologische uitdagingen," schrijft hij.

Geert Janssens: "Vraag maar eens aan Zuid-Europeanen of groei en nationaal product belangrijk zijn voor hun welzijnsgevoel? Het uitblijven van groei heeft de voorbije jaren veel mensen ongelukkig gemaakt. We zullen in de toekomst groei hard nodig hebben om het lot van mensen te verbeteren, niet in het minst in opkomende en ontwikkelingslanden. Echter ook bij ons zal groei noodzakelijk zijn om onze budgettaire verplichtingen en sociale beloftes te kunnen nakomen."


Janssens zag dat er de voorbije jaren steeds vaker optimistische antwoorden kwamen er op de vraag of we economie en ecologie met elkaar kunnen verzoenen:

"Zo is er bijvoorbeeld de boodschap van een groep wetenschappers die zichzelf bestempelen als 'ecomodernisten' of 'eco-optimisten'. Het uitgangspunt in hun manifest is dat een verstandige toepassing van kennis en technologie ons leven beter kan maken, het klimaat kan redden en de natuur beschermen. Het fundamentele verschilpunt met de ecologische denkstroming is dat ecomodernisten de idee verwerpen dat de mens in harmonie moet leven met de natuur om zo een economische en ecologische ineenstorting te vermijden. Dat neemt niet weg dat de mens haar impact op het milieu moet verminderen, maar volgens de filosofie van het ecomodernisme dient dit te gebeuren door plaats te maken voor de natuur. Dit is een essentieel onderscheid met de traditionele ecologische beweging."

"Het verschil tussen 'in harmonie leven met' of 'plaats maken voor' de natuur uit zich bijvoorbeeld zeer nadrukkelijk in de visie op landbouw en veeteelt. De ecologische beweging is voorstander van een zogenaamde extensieve landbouw waarbij er zo weinig mogelijk wordt ingegrepen in de natuur en waar meststoffen en pesticiden al helemaal uit den boze zijn. In deze eerder romantische visie leven mens en natuur inderdaad in harmonie samen. Intensieve landbouw daarentegen wil een zo groot mogelijke opbrengst per hectare of per veestapel. Op die wijze gaan hogere opbrengsten hand in hand met relatief minder gebruik van land. De menselijke ontwikkeling wordt daardoor letterlijk losgekoppeld van de natuur."


Het enig juiste antwoord is volgens Geert Janssens om ervoor te zorgen dat de vrije markt de drijvende kracht wordt achter het proces van verduurzaming van onze samenleving en meer in het bijzonder van ons economisch systeem:

"Willen we de welvaartsmachine vrijwaren, dan zal de vrije markt onderdeel moeten zijn van haar eigen transformatieproces. Dat de VS en China in Parijs de nodige beloftes op tafel hebben gegooid om hun uitstoot van broeikasgassen te beperken, is een ware ‘game changer’. Maar ook Europa zal voor eigen deur moeten vegen. Het beleid staat te veel open voor lobbyisten en populistische beleidspraktijken, zoals de overmatige subsidiëring van groene energie met een laag energierendement en een relatief hoge koolstofuitstoot."

Klik hier om de volledige inspiratienota te downloaden.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter