Aanmelden

BackCover.be

4 december 2014

Greenjacked!

in Boeken

Geoff Russell staat zolang hij zich kan herinneren aan de groenlinkse politieke zijde. Kernenergie verdeelde de wereld voor hem netjes in goed en slecht. Hijzelf stond aan de kant van het goede en slechte mensen bevonden zich aan de overzijde. Maar langzaam kwam bij hem het besef dat deze verhalen enkel het groepsgevoel versterken. Omdat culturele bagage een goed oordeel niet in de weg mag staan, ontpopte Russell zich tot een vurig pleitbezorger van kernenergie.

Pagina 5 van 5
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter