Aanmelden

BackCover.be

Sinds de jaren 1970 heeft onderzoek naar de houtige klimplanten, lianen, zich vooral gefocust op de schade die ze berokkenen aan bomen in het regenwoud. Studies toonden aan dat lianen bomen kunnen doden en dat ze de opname van water en voedingstoffen kunnen beperken. Houtvesters die stukken vernietigd regenwoud willen herstellen, laten dan ook meestal de lianen achterwege. Maar een nieuw onderzoek plaatst de lianen in een volledig ander licht en suggereert dat lianen, als ze oordeelkundig ingeplant worden, het herstel van het regenwoud kunnen bevorderen eerder dan afremmen.

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter