Aanmelden

BackCover.be

Waterkrachtcentrales, stuwdammen en watervallen zijn vaak onoverkomelijke obstakels voor vissen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de genetische opmaak van verschillende van elkaar gescheiden populaties. Voor de eerste keer werd onderzocht of en tot op welke hoogte visladders dit nefaste effect positief kunnen beïnvloeden. Een onderzoeksteam van Eawag heeft door kopvoorn te bestuderen aangetoond dat visladders inderdaad de genetische uitwisseling tussen verschillende populaties bevorderen, al worden de gevolgen van de barrières niet volledig tenietgedaan.

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter