Aanmelden

BackCover.be

De federatie van de Belgische voedingsindustrie (FEVIA) juicht het initiatief van Minister Kris Peeters toe om een 50-tal oude wetten in overleg met de sector te hervormen. De sector drong daar al herhaaldelijk op aan. De hervorming moet Belgische voedingsbedrijven toelaten om nog meer te innoveren en de concurrentie met buitenlandse producenten aan te gaan. De consument zal dankzij de hervorming toegang krijgen tot een ruimere keuze.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde zopas een nieuw advies over de inname van vrije suikers. FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, steunt de oproep om op een verantwoorde manier om te gaan met suiker, maar pleit voor een breder maatschappelijk debat rond voeding en gezondheid, eerder dan een eenzijdige focus op individuele nutriënten.

Doorgaans schrijft Jayson Lusk, professor landbouw- en voedseleconomie aan de Oklahoma State University kurkdroge boeken over de economie van ons voedsel. In zijn onderzoek focust Jayson Lusk in de eerste plaats op het voorspellen en begrijpen van consumentengedrag rond voeding. Zijn onderzoek naar consumentenvoorkeuren in echte situaties is vaak verrassend en verhelderend.

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter