Aanmelden

BackCover.be

Vanop varkensboerderij De Baerdemaeker in Mollem zocht het Radio1-programma 'De Ochtend' naar antwoorden rond een aantal landbouwkwesties. Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche en Bond Beter Leefmilieu-voorzitter Vera Dua mochten er hun zeg doen over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Doorheen het debat kwamen oude spanningen tussen natuur en landbouw bovendrijven.

Getagged onder:

Naar aanleiding van een debat over ggo’s volgende week in het Europees Parlement schreven 21 vooraanstaande plantenwetenschappers en ecologen een open brief aan het Europees Parlement. Daarin schrijven ze dat het tijd is om de angst voor ggo’s op te bergen. Ze vragen onder meer dat Europa het licht op groen zet voor ggo-gewassen die na onderzoek veilig zijn bevonden door de bevoegde autoriteiten.

Getagged onder:

De Europese Raad bespreekt vandaag de doelstellingen van het EU klimaatbeleid tot 2030. Op tafel liggen Europese doelstellingen voor CO2-reductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. "Terechte bekommernissen," stelt de Belgische federatie van de chemische industrie essenscia, maar in de uitwerking van de plannen vraagt de federatie om rekening te houden met het wereldwijde karakter van de klimaatproblematiek.

Getagged onder:

Smart Farming staat op dit moment nog in de kinderschoenen, maar technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en een aantal Nederlandse agri-ondernemingen heeft een internationale voortrekkersrol op zich genomen. Naar verwachting wordt de komende vijf jaar binnen de keten steeds meer geïnvesteerd in hightech-oplossingen. Dat schrijft ABN AMRO in het rapport 'SMART future. Slimme technologie raakt ons hele leven'. In dat rapport schetst de bank  toekomstscenario’s voor vijf economische sectoren, waaronder de landbouwsector.

16 september 2014

The Last Hunger Season

Door

In januari 2011 verandert het leven van Leonida Wanyama en haar buren hopelijk voorgoed. Journalist en wereldhongeractivist Roger Thurow verblijft vanaf dan een jaar in hun midden. In The Last Hunger Season toont Roger Thurow voor welke grote uitdagingen deze boeren en hun families staan; hij volgt hen doorheen de seizoenen. Kunnen Leonida en haar vrienden met de zaden en de hulp van de nieuwe sociale onderneming One Acre Fund een leven uitbouwen voorbij armoede en honger?

Pagina 11 van 12
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter