Aanmelden

BackCover.be

Deze week keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin aan de Europese Commissie gevraagd wordt om de toelating van glyfosaat voorlopig voor slechts 7 jaar toe te kennen. Bovendien wordt deze gekoppeld aan gebruiksbeperkingen. Zo vraagt het Europees Parlement onder meer om het gebruik door niet-professionele gebruikers te verbieden.

In dialoog met de Gentse ecomodernist Bart Coenen

Bart Coenen heeft een verleden bij Agalev en was hoofdredacteur van het Velt-magazine Seizoenen. Hij is de oprichter van BackCover en vertaalde het ecomodernistisch manifest naar het Nederlands (samen met Frank Verhoft).

"Het verzet tegen ggo's heeft te maken met de identiteit van de organisaties die zich er tegen keren. Die organisaties hebben zoveel jaren campagne gevoerd, dat ze het zich niet kunnen veroorloven om een draai te maken. Dat zou hen ook een hoop inkomsten schelen en daar zit je niet op te wachten als milieu-actievoerder met een gezin en een hypotheek."

N.a.v. wereldwaterdag (22 maart) publiceert BackCover een gastartikel van de UGent. In dit artikel gaat Niels Nicolaï in gesprek met prof. Diederik Rousseau over hoe hoogtechnologisch onderzoek hand in hand gaat met eenvoudige afvalwaterbehandeling voor het Zuiden. "De grootste fout die we in het verleden gemaakt hebben op vlak van water? Het blindelings overbrengen van een technologie die hier ontwikkeld is naar het Zuiden."

Getagged onder:

De Hazelmuis is de kleinste van alle slaapmuizen. Elke winter gaat ze in een lange, diepe winterslaap. Je kan een Hazelmuis niet missen: een dikke, behaarde staart, oranje pels, grijppoten en zwarte ogen. De soort heeft een verborgen levenswijze en is sterk bedreigd in Vlaanderen. Om de soort beter te kunnen beschermen, wil Natuurpunt te weten komen waar de schuchtere slaapmuizen gedurende de verschillende seizoenen verblijven.

Getagged onder:

EU-beslissingsproces hindert benutting van genetisch gewijzigde bomen

Net zoals andere gewassen kunnen ook bomen genetisch gemodificeerd worden, om zo nieuwe, nuttige eigenschappen te introduceren. Hoewel dergelijke bomen tal van socio-economische en milieugerelateerde voordelen te bieden hebben, verhinderen complexe en onvoorspelbare EU-procedures de marktintroductie ervan.

Waterkrachtcentrales, stuwdammen en watervallen zijn vaak onoverkomelijke obstakels voor vissen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de genetische opmaak van verschillende van elkaar gescheiden populaties. Voor de eerste keer werd onderzocht of en tot op welke hoogte visladders dit nefaste effect positief kunnen beïnvloeden. Een onderzoeksteam van Eawag heeft door kopvoorn te bestuderen aangetoond dat visladders inderdaad de genetische uitwisseling tussen verschillende populaties bevorderen, al worden de gevolgen van de barrières niet volledig tenietgedaan.

Getagged onder:
Pagina 4 van 11
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter