Aanmelden

BackCover.be

VITO zette twee jaar geleden samen met EnergyVille een studie op rond geothermie in enkele Limburgse gemeenten. Het meest zichtbare onderdeel van de studie, de seismische campagne, begint deze week. Trilwagens van het Duitse bedrijf DMT voeren metingen uit in de streek. Deze zullen een tweetal weken duren. Het resultaat van de studie wordt verwacht in juli.

Getagged onder:

De knoflookpad ligt aan het infuus. Zelfredzame metapopulaties zijn al decennia niet meer aanwezig in Nederland. In 2001 werd daarom door de overheid het Beschermingsplan Knoflookpad ingesteld. Maar soortbescherming heeft weinig zin als de habitat niet op orde is, zegt Alterra-onderzoeker Fabrice Ottburg. Hij schetst de (geringe) toekomstkansen voor het diertje.

Bedrijven geven elk jaar miljoenen dollars uit aan enquêtes om uit te vlooien wat consumenten willen. Milieu-, gezondheids- en voedseleconomen doen hetzelfde om de kosten en de baten van diverse beleidsopties te achterhalen. Ze zoeken antwoorden op vragen als: Wat willen mensen betalen voor een biolabel, voor etikettering van ggo's of voor oorsprongslabels op vlees? Maar er is een probleem: mensen doen niet altijd wat ze in enquêtes zeggen te zullen doen.

Getagged onder:

Doorgaans schrijft Jayson Lusk, professor landbouw- en voedseleconomie aan de Oklahoma State University kurkdroge boeken over de economie van ons voedsel. In zijn onderzoek focust Jayson Lusk in de eerste plaats op het voorspellen en begrijpen van consumentengedrag rond voeding. Zijn onderzoek naar consumentenvoorkeuren in echte situaties is vaak verrassend en verhelderend.

Voor mij zal elk boek in het Frans een stevige dobber blijven omwille van de complexiteit van deze mooie en rijke taal, maar L’énergie dérangeante van oud-minister Jean-Pol Poncelet bleek de moeite waard om door te bijten. In dit al bij al kleine werk over het verleden en de toekomst van kernenergie – het boek telt iets meer dan 100 pagina’s – vervlecht Poncelet statig taalgebruik met boeiende wetenschappelijke duiding.

De techniek gaat vooruit, maar de politiek volgt niet altijd en de wetgeving is vaak hopeloos verouderd. Daarom richtte volksvertegenwoordiger en Brussels mobiliteitsschepen Els Ampe (Open VLD) 'Technopolitics' op. Dit initiatief moet uitgroeien tot een forum dat over de partijgrenzen heen ijvert voor een gepaste wetgeving op alle bestuursniveaus.

Vlak na de 'aardappelveldslag' in Wetteren waren de mainstream milieubeweging en de groene partij er als de kippen bij om zich van de werkwijze van de FLM te distantiëren. De publieke opinie reageerde immers erg afwijzend op het geweld. Maar de sfeer keerde al snel weer om en algauw genoot de FLM de volle steun van Groen en de milieubeweging. In deze bijdrage legt Bart Coenen de verwevenheid tussen de activisten, de milieubeweging en de partij bloot.

Kerala is een kuststaat in het zuidwesten van India, ongeveer een derde van de grootte van Tasmanië, of net iets groter dan Hawaii [en met 38.863 km² ongeveer een derde groter dan België, vert.]. De staat is me steeds bijgebleven omdat ze figureerde in een inspirerend segment van David Attenboroughs How many people can live on planet earth (vanaf 35:16), een documentaire uit 2009.

Getagged onder:

Het is misschien niet echt verstandig om een stuk over drogredenen en kritisch denken te laten beginnen met iets wat weg heeft van een dubbel autoriteitsargument. Nochtans lijkt Baruch Spinoza’s idee, namelijk dat mensen door de rede tot elkaar kunnen komen, een veelbelovend uitgangspunt, zeker in een overwegend technische discussie. Combineren we dit met de idee van Etienne Vermeersch dat de echt vrije mens de mens is die over alle middelen beschikt om op een redelijke wijze zijn eigen mening te vormen, en dan hebben we toch twee voeten waarmee we ferm op vaste grond kunnen staan.

Getagged onder:
Pagina 9 van 11
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter