Aanmelden

BackCover.be

Negen pro­fes­so­ren ener­gie­we­ten­schap­pen schrijven in een opiniestuk in de krant De Tijd dat het on­ver­stan­dig is om be­staan­de kern­cen­tra­les uit te scha­ke­len voordat al­ter­na­tie­ven ef­fec­tief elek­tri­ci­teit pro­du­ce­ren. Ze plei­ten voor een pro­gres­sie­ve uit­scha­ke­ling van kern­ener­gie.
Getagged onder:
Pagina 1 van 5
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter