Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Opinie

Kernenergie is de beste manier om de CO2-uitstoot van energieproductie te verkleinen

13 januari 2016 Door 
De geschiedenis toont dat kernenergie de snelste en slimste manier is om de elektriciteitsproductie te decarboniseren. De geschiedenis toont dat kernenergie de snelste en slimste manier is om de elektriciteitsproductie te decarboniseren. © Aleks Dorohovich

Alex Trembath wil kernenergie in de VS stimuleren door het dezelfde voordelen te geven als hernieuwbare energie. Om de opwekking van energie over de hele wereld te decarboniseren moeten rijke landen partnerschappen aangaan met snel opkomende economieën.

Info

  • Bio:
    Alex Trembath is senior analist
    bij The Breakthrough Institute.
  • Bron:
    Deze opinie verscheen eerder
    in het Engels op Ensia.

In 2015 besloten onderzoekers uit Zweden en Tasmanië om de snelste weg naar een lagekoolstof elektriciteitssysteem te zoeken. In mei publiceerden ze hun bevindingen in het tijdschrift PLOS ONE. Voor wie energietransities bestudeert, was hun conclusie weinig verrassend: historisch gezien biedt kernenergie de snelste weg naar een decarbonisering van de elektriciteitssector.

Zweden en Frankrijk legden de lat hoog. Frankrijk ging met kernenergie van een systeem gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een systeem met 80 percent lagekoolstofelektriciteit. Het land boekte deze prestatie grotendeels tussen 1975 en 1990. De Franse case maakt een einde aan de notie dat kernenergie te traag zou zijn, of te duur, of te complex om voor een snelle en betekenisvolle decarbonisering te zorgen.

Maar de laatste jaren zit kenenergie in het defensief wegens post-Fukushima problemen, publieke weerstand en lage gasprijzen in de VS. Verscheidene installaties staan in de VS op het punt vroegtijdig gesloten te worden. Duitsland, Japan en Zweden gingen ook over tot vroegtijdige sluitingen. Dit leidde tot een enorme stijging in de CO2-uitstoot van Japan en de heropstanding van steenkool in Duitsland. Wat kunnen we doen om deze kernreactoren open te houden en, nog belangrijker, wat kunnen we doen om de expansie van kernenergie te versnellen?

Omwille van de betrouwbaarheid en milieuvriendelijkheid van kernenergie kunnen we in de Verenigde Staten beginnen bij de introductie van stimulansen zoals sommige staten dat al doen. Vergelijk het met de manier waarop overheden hernieuwbare energie stimuleren via portfolio standaarden, belastingvermindering en een "voorrangsregime" (priority dispatch). Dit verzekert hun werking nog tientallen jaren. Verder kunnen we onze laboratoria inzetten als testcentra voor nieuwe, innovatieve reactorontwerpen. Technologieën van de nieuwe generatie zoals kleine modulaire ontwerpen, passief veilige gesmoltenzoutreactoren en korrelbedreactoren hebben stuk voor stuk groeipotentieel nadat hun werking met succes gedemonstreerd is.

Maar als we een schone energietoekomst willen voor de hele planeet, moeten we voorbij de grenzen van de VS kijken. De energievraag groeit snel in landen als China, India, Indonesië en Zuid-Afrika. En waar er vraag is, is er innovatie. Rijke landen kunnen partnerschappen aangaan met snel industrialiserende landen om lage-koolstof oplossigen (kernenergie en andere) te ontwerpen, demonstreren en implementeren en zo een hoge-energie, lage-koolstof planeet creëren.

View Ensia homepage

Beoordeel dit item
(3 stemmen)

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter