Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Opinie

Open brief aan een Duurzaam Meisje

15 juli 2016 Door 

Beste Helen Buijs,

In het artikel "Vier redenen om tegen Oekraïne te stemmen 6 april" noem je de GGO's van Monsanto als belangrijkste reden om tegen het verdrag met Oekraïne te stemmen. Inmiddels is het referendum voorbij, maar toch wil ik nog even stilstaan bij de argumenten die je hier aandraagt. Deze argumenten werden mij namelijk voorgeschoteld in een discussie op de Facebook pagina, en ik wil graag laten zien waarom ik het hier niet mee eens ben, en waarom ik denk dat genetische modificatie, mits goed toegepast, juist kan bijdragen aan een duurzame en veilige voedselproductie.

Info

  • Bio:
    Tom van den Hove is de oprichter van MAMyths-NL.

 

Het artikel gaat met name in op herbicidetolerante (HT) en insectresistente (IR) gewassen. Je begint met deze uitleg voor herbicidetolerantie:

"Om hun gewassen resistent te krijgen hebben ze het DNA van de plant zo aangepast dat de plant zelf een klein beetje Roundup (glyfosaat) aanmaakt. Hierdoor voelt de onkruidverdelger voor de plant aan als een eigen stof."

Ik ben erg nieuwsgierig naar de bron hiervan, want ik kan er zelf niks over vinden. Wat ik wel heb gevonden is het volgende:
Glyfosaat blokkeert het Shikimate-pathway in planten. Deze keten produceert aminozuren die noodzakelijk zijn voor de werking van het metabolisme. Zonder deze aminozuren wordt de stofwisseling stilgelegd en sterft de plant. Dit doet glyfosaat door te binden aan één enzym (EPSPS synthase) waardoor het enzym niet meer in de keten past. De resistente vorm (CP4-EPSPS synthase) bindt nog steeds aan glyfosaat, maar wordt hierdoor niet gehinderd in zijn functioneren.

"The CP4 enzyme has unexpected kinetic and structural properties that render it unique among the known EPSP synthases. Glyphosate binds to the CP4 EPSP synthase in a condensed, noninhibitory conformation."

Door het ingebrachte gen creëert de plant dus een andere vorm van EPSPS synthase die kan functioneren onder invloed van glyfosaat. Er is geen sprake van een eigen productie van glyfosaat.

“Alles wat om de genetisch gemodificeerde gewassen heen met Roundup in aanraking komt sterft. Onkruid, maar ook gewassen die niet ‘Roundup ready’ zijn, bijtjes, vogeltjes. Op die plek zal ook nooit meer iets anders kunnen groeien dan Roundup-ready-gewassen."

Deze keer wil ik je vragen waar het op gebaseerd is dat er na het gebruik van RoundUp niks anders dan gemodificeerde gewassen kunnen groeien. Van wat ik kan vinden is glyfosaat juist minder actief in de bodem. De effectiviteit van glyfosaat stimuleert boeren ook om minder te ploegen, wat weer gunstig is voor het bodemleven. Net als bij alle pesticiden treedt er bij veelvuldig gebruik echter wel resitentie op. Dit is waar ik o.a. op doelde met "mits goed toegepast". Ter voorkoming van resistentie adviseren zelfs de grote agrobedrijven om niet jaar na jaar hetzelfde gewas en dezelfde pesticiden te gebruiken:

"In some cases, herbicide tolerant crops have been perceived by growers
as a total weed control solution which may result in over-reliance
on a single herbicide for weed control. The result of reliance on one herbicide
for weed control is often weed shifts and the evolution of herbicide resistant weeds.
"

Ze sturen aan op Integrated Weed Management (IWM), waarbij alle mogelijke onkruidbestrijdingen worden gecombineerd (ploegen, herbiciden, gewasrotatie etc.)  om een economische en duurzame landbouw te creëren. Herbicidetolerante gewassen zijn daar één onderdeel van.

Het is ook nogal misleidend om te suggereren dat glyfosaat in dieren dezelfde werking heeft als in planten. Glyfosaat werkt op het Shikimate pathway dat specifiek in planten en sommige micro-organismen voorkomt. Hoewel er nog steeds gevolgen zijn voor dieren mits ze maar genoeg binnenkrijgen, zijn dit effecten van een heel andere schaal. Voor mensen en andere zoogdieren, vogels, vissen en ongewervelden heeft het een lage tot zeer lage toxiciteit. De toxiciteit voor waterleven lijkt vooral te komen door de oppervlakte-actieve stoffen ("surfactants" in de link) waar pesticiden vaak mee gemengd worden. Daarnaast moeten we ons dan afvragen hoe deze effecten zich verhouden ten opzichte van de alternatieven.

Ik wil niet beweren dat glyfosaat net zo onschadelijk is als water. Het feit is alleen dat boeren vóór glyfosaat ook al pesticiden gebruikten. Dan lijkt het mij onzinnig om zo op glyfosaat te focussen, als de alternatieven schadelijker zijn. Ik moet bekennen dat ik de gegevens van Nederland of zelfs Europa niet paraat heb, maar iemand heeft de acute en chronische toxiciteit van glyfosaat en enkele Amerikaans alternatieven wel al met elkaar vergeleken. Het is mogelijk dat de pesticiden die we in Europa gebruiken minder schadelijk zijn dan glyfosaat, maar dat lijkt me op dit moment onwaarschijnlijk. Als je hier wel gegevens over hebt dan ben ik daar erg benieuwd naar.

Tom van den Hove

Lees de volledige brief op de blog van Tom van den Hove

Beoordeel dit item
(1 Stem)
Getagged onder

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter