Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Opinie

VUB-professoren: 'Kernuitstap tegen 2025 niet realistisch'

26 januari 2018 Door  Redactie

Negen pro­fes­so­ren ener­gie­we­ten­schap­pen schrijven in een opiniestuk in de krant De Tijd dat het on­ver­stan­dig is om be­staan­de kern­cen­tra­les uit te scha­ke­len voordat al­ter­na­tie­ven ef­fec­tief elek­tri­ci­teit pro­du­ce­ren. Ze plei­ten voor een pro­gres­sie­ve uit­scha­ke­ling van kern­ener­gie.

Info

  • Bio:
    De ondertekenaars zijn professor aan de VUB en de ULB.
  • Bron: De Tijd


"In de VS is een verlenging van het open­hou­den van kern­cen­tra­les van veer­tig naar zes­tig jaar een wijd­ver­sprei­de prak­tijk. In België heeft her­nieuw­ba­re ener­gie mo­men­teel een ge­mid­deld aan­deel van 13 pro­cent in het jaar­lijks ver­bruik. In een re­a­lis­tisch sce­na­rio zou dat zowat ver­dub­be­len in 2025. Er blijft dus ge­mid­deld 75 pro­cent over om op klas­sie­ke wijze te pro­du­ce­ren." schrijven de professoren van de VUB en ULB.


Dat is ech­ter niet de enige be­kom­mer­nis van de professoren: "Het kern­pro­bleem bij een vol­le­di­ge over­stap naar al­ter­na­tie­ve ener­gie is de stroom­voor­zie­ning bij wei­nig wind en zon, de zo­ge­naam­de don­ker­luw­te."

Kun­nen we wind- en zon­ne-ener­gie dan niet op­slaan wan­neer er te veel is en weer vrij­ge­ven bij een te­kort? "Voor vol­le­di­ge on­af­han­ke­lijk­heid moet de op­ge­sla­gen ener­gie een sei­zoen kun­nen over­brug­gen, wat niet re­a­lis­tisch en on­ren­da­bel is."

Ook grote bat­te­rij­en of an­de­re op­slag­sys­te­men zijn voorlopig geen op­los­sing: "Tesla heeft in Au­stra­lië een bat­te­rij­een­heid ge­plaatst van 129 me­ga­watt­uur. Die le­vert een ver­mo­gen van 100 me­ga­watt ge­du­ren­de 1 uur en 20 mi­nu­ten. Daar­na moet ze her­la­den."

Lees het volledige opiniestuk op de website van De Tijd.

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Getagged onder

Laat een reactie achter

RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter