Aanmelden

BackCover.be

Gepubliceerd in Over ons

Redactiestatuut

De volledige onafhankelijkheid van de redactie blijft steeds gewaarborgd. Redactionele en commerciële content worden steeds op een duidelijke en transparante manier gescheiden. Advertenties kunnen geen enkele invloed hebben op de redactionele toon of inhoud. De redactie kan nooit worden verplicht enige opdracht te accepteren van een adverteerder of commercieel bedrijf.

De redactie blijft steeds volledig in staat te kunnen schrijven wat zij wil. Ook als dit kritiek over adverterende of in planning zijnde adverterende bedrijven gaat. Onder geen enkel beding kan de redactie worden opgelegd over iets niet of anders te schrijven dan de redactie zelf wil. De redactie is geen verantwoording rond gepubliceerde inhoud schuldig aan adverteerders of commerciële partijen.

De redactie behoudt zich het recht voor commerciële uitingen, inzendingen, advertenties of andere bijdragen te weigeren, niet te plaatsen of slechts te plaatsen na aanpassing op verzoek van de redactie.

BackCover erkent geen journalistieke raad, code, vakbond of richtlijn en laat zich daardoor niet beperken. Journalistieke ethiek is een strikt individuele en subjectieve opvatting die per journalist of redacteur verschilt. BackCover hanteert hiervoor geen andere maatstaf dan de wet.

BackCover bouwt aan een open website voor een Nederlandstalig publiek dat een op feiten gebaseerd en onafhankelijk forum krijgt dat vrij is van commerciële of politieke vooroordelen. We schrijven open, transparant en verantwoordelijk. Fouten zetten we zo snel mogelijk recht.

BackCover wil het publieke debat informeren met verantwoordelijke journalistiek die onder meer gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. Daarbij spreken we de kennis aan van onderzoekers en academici.

Meer in deze categorie: « Over BackCover
RSS
LinkeIn
Facebook
Twitter